Maribeth Caya Rivelsrud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Maribeth Caya Rivelsrud

Arne Mosberg, Maribeth Caya Rivelsrud
04.11.2010
Svelgevansker kan oppstå, vedvare eller forverres lang tid etter strålebehandling av kreft i hode-hals-området. Det kan synes som om helsepersonell som møter pasientene, har varierende grad av...
Arne Mosberg, Maribeth Caya Rivelsrud
18.03.2011
Vi takker Nedrebø og Vaagbø for at de i Tidsskriftet nr. 3/2011 ( 1 ) kommenterte vår kronikk ( 2 ). Vi var ikke oppmerksomme på hyperbar oksygenering som metode for behandling av disse pasientene...