Tung lærebok om fedme

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bray, George A.

  Bouchard, Claude

  ity

  Clinical applications. 3. utg. 659 s, tab, ill. London: Informa Healthcare, 2008. Pris GBP 150

  ISBN 978-1-4200-5144-5

  Denne læreboken er beregnet for klinikere og forskere med interesse for fedme. Det er en bokstavelig talt stor og tung bok (> 2 kg) som er meget omfattende og detaljert. Denne anmelderen har brukt lang tid på å skumme igjennom den. Boken er organisert i fem hovedkapitler som bl.a. omfatter evaluering, utredning, forebygging samt medisinsk og kirurgisk behandling av fedme. Hvert hovedkapittel består av 5 – 18 mer eller mindre spesifikke temaer, som fedme og allmennpraktikeren, atferdsterapi etc. Mer enn 60 klinikere, epidemiologer og forskere har bidratt til de  40 selvstendige temaartiklene. Handbook of obesity egner seg nok best som en oppslagsbok på kontoret, avdelingen eller i biblioteket.

  Det første avsnittet i kapitlet som omhandler evaluering og utredning, er skrevet av Bray selv. Innholdet er leseverdig og kan være nyttig for både norske spesialister og allmennpraktikere. Et annet avsnitt om fedme i allmennpraksis er også godt skrevet, men nok vinklet i sterk grad mot amerikanske forhold. Dette er også et ankepunkt mot andre avsnitt. Forebygging av fedme i et samfunnsperspektiv er diskutert og omtalt på en spennende og god måte.

  Kvaliteten på de forskjellige temaoversiktene er ellers varierende, fra meget godt  og relevant for norske forhold til for detaljerte eller for overfladiske. Denne vurderingen vil naturligvis variere fra leser til leser og dennes interessefelt og bakgrunnskunnskap. Undertegnede likte spesielt godt kapitlet om medisinsk behandling. Det inneholder imidlertid 18 temaoversikter, der kanskje bare en tredel har interesse for den jevne leser.

  Handbook of obesity burde være tilgjengelig på enhver klinisk avdeling med interesse for fedme og fedmerelaterte følgesykdommer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media