Nødvendig for nyreleger

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Olgaard, Klaus

  Silver, Justin

  Salusky, Isidora B.

  The spectrum of mineral and bone disorders in chronic kidney disease

  2. utg. 590 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 40

  ISBN 978-0-19-955917-6

  Dette er en viktig lærebok hvor forfatterne omtaler ulike aspekter av mineralforstyrrelser (kalsium, fosfat, parathyreoideahormon) ved kronisk nyresykdom, nyrerelatert beinsykdom og hjerte- og karsykdom. Alt inngår i forkortelsen CKD-MBD, som står for chronic kidney disease – mineral and bone disorders. Målgruppen er primært interesserte nyreleger, men også andre som vil ha en grundig oversikt over temaet.

  Det er 32 kapitler, skrevet av de ypperste forskerne innenfor sitt fagfelt, og boken er tettpakket med ny informasjon om fysiologi, patofysiologi, diagnostikk og behandlingsprinsipper. Man kan se på kapitlene som dyptpløyende oversiktsartikler med aller siste viten, og med gode litteraturlister og relevante illustrasjoner. Teksten er tung å lese fortløpende, fordi stoffet stundom er komplisert og detaljert, spesielt om patofysiologiske mekanismer. Gode illustrasjoner gjør tilegnelsen lettere. Boken fungerer veldig bra som oppslagsverk, eller hvis man vil fordype seg innenfor et spesielt område.

  Boken omhandler et fagfelt hvor store og spennende oppdagelser og nyvinninger er gjort de siste årene. Dette har fått kliniske og terapeutiske implikasjoner, og det er derfor et område nyreleger er interessert i. Disse tilstandene er et problem for alle pasienter med kronisk nyresykdom med moderat til svært alvorlig nyresvikt. Her presenterer forfatterne ny kunnskap om kalsiumreseptorer, kalsimimetika, fosfathomøostase, fosfatoniner, inkludert det nyoppdagete fosfatregulerende FGF-23 (fibroblastvekstfaktor 23), klotho, vitamin D og parathyreoideahormonet. De redegjør også for sammenhengen mellom disse aktørene og utviklingen av beinsykdom og hjerte- og karsykdom. Det hjelper nyreleger i den vanskelige vurderingen og behandlingen og gir en bedret forståelse av hvorfor pasienter med alvorlig, kronisk nyresykdom har 20 – 30 ganger høyere risiko for å få hjerte- og karsykdom, eller får en raskere sklerosering av klaffer og kar enn andre. Både ny diagnostikk og behandling blir grundig omtalt. Nyretransplanterte og pediatriske pasienter blir også diskutert.

  Første utgave kom i 2001, og dette er andre utgave. Det er i løpet av de siste årene kommet en rekke mindre bøker om emnet, men her går forfatterne grundigere til verks og favner alle sider av problemstillingen. Fagfeltet er i stadig utvikling, og det betyr at boken må oppdateres jevnlig. Det bør ikke gå ti år til neste gang. Jeg anbefaler boken for den spesielt interesserte legen. Etter min oppfatning bør den finnes tilgjengelig ved alle nyreseksjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media