Klokt om kolorektale levermetastaser

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Capussotti, Lorenzo

  Surgical treatment of colorectal liver metastases

  184 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2010. Pris EUR 150

  ISBN 978-88-470-1808-2

  Siden begynnelsen av 1990-årene har oppmerksomheten knyttet til behandling av kolorektale levermetastaser økt. Ikke bare har den kirurgiske teknikken og taktikken endret seg dramatisk. Innføringen av ny og bedre bildediagnostikk, bruken av neoadjuvant og adjuvant kjemoterapi med nye og mer potente medikamenter og innføringen av nye tumordestruerende teknikker har bidratt til endrede indikasjoner og bedre resultater. Men hva er egentlig status – hvordan skal vi klare å beholde en viss oversikt, og god innsikt?

  Denne boken kan være en god hjelp for mange som er involvert i denne nokså store pasientgruppen. Forfatterne og redaktøren kommer fra Torino i Italia. Kanskje hører de ikke med i gruppen som vi ser og hører på enhver kongress om kolorektale levermetastaser. Men deres navn og bidrag er ikke sjeldne i den vitenskapelige litteraturen. De tenker og skriver godt.

  I 12 kapitler dekker bidragsyterne alt fra sykdommens naturlige historie, diagnose og utredning, kirurgisk strategi og teknikk og aspekter ved kjemoterapibehandlingen. Håndtering av synkrone levermetastaser og strategier ved primært ikke-resektable levermetastaser er belyst i egne kapitler.

  Styrken er at boken er overkommelig i omfang, og selv om den er relativt kortfattet, er den ikke overfladisk. Fremstillingen er logisk, klok og velskrevet – og det engelske språket er lettlest og klart. Gode illustrasjoner støtter teksten. Selv om det er litt overlapping mellom de enkelte kapitlene, er dette gjennomgående en meget godt redigert bok. Referansene er velvalgte og særdeles à jour. Innbinding, papirkvalitet og layout er tiltalende og solid.

  Dette er en verdifull kunnskapskilde for alle som på en eller annen måte er involvert i behandlingen av pasienter med kolorektal kreft, og som ser behovet for en oppdatert og overkommelig fremstilling av de mulighetene som ligger i moderne behandling av levermetastaser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media