Krav om faste stillinger i sykehus

Knut E. Braaaten Om forfatteren
Artikkel

– Legeforeningen er godt fornøyd med at helse- og omsorgsministeren raskt følger opp innføringen av faste stillinger og en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk i sykehus.

Det sa president Torunn Janbu etter foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF i slutten av januar. Legeforeningen fikk i september 2010 politisk gjennomslag og støtte fra statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen for at leger i spesialisering i sykehus i hovedsak skal ha faste stillinger (1). Saken er et av Legeforeningens seks satsingsområder.

– Vi er derfor godt fornøyd med at helseministeren i dag følger opp vedtaket i kravs form. Faste stillinger skaper forutsigbarhet både for ansatte og arbeidsgiver og legger grunnlag for gode fagmiljør, pasientsikkerhet og rekruttering, sa Janbu. – Samtidig er det gledelig at ministeren stiller krav om at sykehusene fører en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk. Dette er også en sak Legeforeningen jobber aktivt med.

I foretaksmøtet ble følgende slått fast: «Krav om bruk av faste stillinger i hovedregel og begrense bruk av midlertidige stillinger og vikariater til et nødvendig minimum.» I tillegg går regjeringen inn for en rekke andre krav til sykehusene.

Anbefalte artikler