Stein i ductus choledochus – én eller to seanser?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Laparoskopisk fjerning av stein i ductus choledochus og kolecystektomi kan gjøres i én seanse, ifølge en ny randomisert studie.

  I Norge behandles som regel stein i ductus choledochus med endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi (ERCP) og papillotomi med steinekstraksjon. Stein i ductus choledochus stammer oftest fra galleblæren, og det anbefales derfor kolecystektomi i en senere seanse. Hvis stein i ductus choledochus erkjennes per- eller postoperativt i forbindelse med kolecystektomi, gjøres ERCP i en senere seanse.

  I en prospektiv studie ble 122 pasienter med galleblærestein og mistanke om stein i ductus choledochus randomisert til enten ERCP etterfulgt av laparoskopisk kolecystektomi eller én-seanses behandling med laparoskopisk transcystisk eksplorasjon av dype galleganger og kolecystektomi (1). Forfatterne konkluderer med at begge metoder var velegnet for å fjerne stein i ductus choledochus. Bør pasienter med stein i ductus choledochus behandles i én seanse?

  – Sannsynligvis kan fjerning av stein i ductus choledochus og kolecystektomi gjøres sikkert og kostnadseffektivt i én seanse, sier professor Trond Buanes ved Gastrokirugisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Pasienttilfredsheten er bedre ved én-seanses behandling fordi man slipper å gjøre ERCP i en egen prosedyre.

  Innføring av én-seanses behandling forutsetter imidlertid tilgang til velutstyrt laparoskopistue mer eller mindre kontinuerlig, og kirurgene må ha den nødvendige trening. I Norge benyttes metoden for lite, men eksempelvis Lillehammer sykehus har tidligere rapportert gode resultater med én-seanses behandling (2), og det er uheldig at regionsykehusene ikke utvikler og anvender denne teknikken i større grad, sier Buanes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media