Solhatt uten sikker effekt mot forkjølelse

Nyheter Allmennmedisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Behandling med ekstrakt fra Echinacea-planten ga ingen signifikant reduksjon i grad og varighet av forkjølelse.

  Solhatt, dvs. ekstrakter fra planten Echinacea, er blitt populært som behandling mot forkjølelse. Pasienter med fersk forkjølelse i Wisconsin, USA, ble rekruttert gjennom oppslag i nærmiljøet, avisannonser og e-poster og selektert på grunnlag av et spørreskjema om symptomer (1). 719 pasienter ble randomisert til fire grupper: solhatt gitt åpent, solhatt eller placebo gitt blindt eller ingen behandling. Pasientene registrerte sykdomsgrad to ganger daglig med bruk av et validert skåringssystem for øvre luftveisinfeksjon.

  Det var ingen statistisk signifikant forskjell i sykdomsgrad mellom gruppene i behandlingsperioden. Sammenlikning mellom solhatt og placebo (begge gitt blindt) viste en ikke-signifikant effekt av solhatt. Det var heller ingen signifikante forskjeller i sykdomsvarighet. Målinger av interleukin-8 og nøytrofile i nesesekret var tilnærmet lik i alle gruppene.

  – Det er gjennomført mange studier på bruk av solhatt mot forkjølelse, sier professor Vinjar Fønnebø ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, Universitetet i Tromsø.

  – Men studiene er ofte av dårlig kvalitet og har gitt motstridende resultater. Heller ikke denne studien kan utelukke effekt ved forkjølelse, ettersom studien hadde for få pasienter – grad og varighet av sykdom varierte mer enn forskerne antok på forhånd. Men en mulig effekt av solhatt mot forkjølelse er nok relativt liten og vil nok av de fleste oppfattes som klinisk lite relevant, forteller han.

  – Sammenlikninger mellom effekten av solhatt gitt åpent eller blindt er ennå ikke publisert. Disse funnene kan gi innsikt i samspillet mellom pasient og lege ved bruk av naturmidler og vil trolig også ha relevans for legemiddelbehandling generelt, sier Fønnebø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media