Skader blant World Cup-utøvere

Nyheter Ortopedisk kirurgi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hver tredje skade i World Cup innen alpint, freestyle og snowboard er alvorlig. Registrering av skader hos ski- og snowboardutøvere bør gjøres gjennom intervju ved sesongslutt.

  Hver tredje World Cup-utøver i alpint, freestyle og snowboard får hver vinter en skade som medfører fravær fra trening eller konkurranse. I avhandlingen Injury surveillance in World Cup skiing and snowboarding viser Tonje Wåle Flørenes at én av tre av disse skadene er alvorlige med over 28 dagers fravær. Flørenes og medarbeidere har intervjuet 2 121 utøvere og har etablert et skadeovervåkingssystem.

  – En tredel av utøverne hadde skader. De fleste skadene skjedde i løypa og førte til fravær. Blant utøvere i alpint, freestyle og snowboard var flesteparten av skadene alvorlige. Ikke overraskende fant vi at risikoen for å få en skade i alpint øker med kjørehastighet. I freestyle har kulekjøring færrest skader, men risikoen for skader i konkurranse er nesten dobbelt så høy i freestyle som i alpint. Likevel – skaderisikoen i disse idrettsgrenene er lavere enn i fotball, men risikoen for alvorlig skade er den samme. I langrenn, hopp og kombinert er det generelt få skader, sier Flørenes.

  Intervjuer med utøvere og trenere ved sesongslutt var den beste metoden for å registrere skader. Skader i beinet dominerer, og kneskader er den vanligste skaden i alle disipliner med unntak av langrenn. Det var også høy forekomst av hodeskader, oftest hjernerystelser. I alpint er det flere skader hos menn enn hos kvinner. I freestyle er det ingen kjønnsforskjeller.

  Ordforklaringer

  FIS: Det internasjonale skiforbundet.

  Overvåkingssystem: Senter for idrettsskadeforskning og Tonje Flørenes har på oppdrag fra FIS etablert et overvåkingssystem – FIS Injury Surveillance System – for alle FIS-disipliner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media