Risiko for plutselig hjertedød

Nyheter Hjertesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En ny, ultralydbasert metode kan avsløre risiko for plutselig hjertedød hos personer som har hatt hjerteinfarkt eller har arvelig hjerterytmeforstyrrelse, lang QT-syndrom.

  Plutselig hjertedød pga. hjerterytmeforstyrrelser er en av de vanligste dødsårsakene i Norge. De som har hatt hjerteinfarkt, utgjør den største risikogruppen. Plutselig hjertedød hos yngre skyldes ofte arvelige hjertesykdommer, som f.eks. lang QT-syndrom (LQTS). Risikopersoner kan få forebyggende medikamentell behandling, og de med høy risiko kan få operert inn hjertestarter. Kristina Hermann Haugaa viser i avhandlingen Prediction of cardiac ventricular arrhythmias by echocardiography in patients at risk at en ny, ultralydbasert metode kan avsløre hvem som har risiko for hjerterytmeforstyrrelse og hvem som ikke har det. Dette kan gi et bedre behandlingstilbud til pasientgruppen.

  – Vi undersøkte 101 personer med påvist mutasjon i et av LQTS-genene. Halvparten hadde hatt symptomer, halvparten var asymptomatiske. Vi undersøkte også over 80 pasienter som hadde hatt hjerteinfarkt. Disse ble fulgt i to år etter infarktet. Vi viste at ujevn hjertekontraksjon er en risikomarkør for hjerterytmeforstyrrelse og at vår ultralydbaserte metode måler dette bedre enn de metodene som brukes i klinisk arbeid i dag. Bedre risikovurdering kan gi bedre utvelgelse av pasienter med høy dødsrisiko, slik at de kan utstyres med automatisk hjertestarter, sier Haugaa.

  Ordforklaringer

  LQTS: Lang QT-syndrom er en arvelig hjerterytmeforstyrrelse som kan skyldes mutasjon i flere ulike gener. Personer med mutasjon i ett av disse genene har økt risiko for hjerterytmeforstyrrelser som kan medføre plutselig hjertedød.

  Ultralydbasert metode: Den nye metoden er basert på vevsdopplerundersøkelser og strainekkokardiografi. Disse metodene gir mulighet for nøyaktig å bestemme varigheten av hjertekontraksjonen i mange ulike deler av hjertet samtidig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media