()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tykktarmskreft var sjeldnere hos personer over 50 år som var blitt undersøkt med koloskopi de siste ti årene enn hos dem som ikke var det.

  Mye tyder på at koloskopi kan forebygge tarmkreft ved å påvise og fjerne tarmpolypper som er forstadier til kreft. I en tysk pasient-kontroll-studie ble 1 688 personer over 50 år med påvist kreft i tykktarmen (inkludert rectum) sammenliknet med 1 932 kontrollpersoner uten slik kreft (1). Koloskopi utført de siste ti år var assosiert med en 77 % reduksjon i risikoen for tykktarmskreft: oddsratio justert for flere kjente risikofaktorer var 0,23 (95 % KI 0,19 – 0,27). Tilsvarende oddsratio for kreft i høyre og venstre del av tykktarmen var henholdsvis 0,44 (0,35 – 0,55) og 0,16 (0,12 – 0,20).

  – En pasient-kontroll-studie som denne har lavere utsagnskraft enn en prospektiv, randomisert studie, sier professor Geir Hoff ved Sykehuset Telemark. – Både seleksjonsskjevhet og konfunderende faktorer kan ha påvirket resultatene. Flere andre studier har de siste årene ikke kunnet påvise noen sikker beskyttelse mot tykktarmskreft ved koloskopi – spesielt ikke mot kreft i øvre del av tykktarmen, mens denne studien tyder på beskyttelse mot kreft i alle deler av tykktarmen.

  Bare randomiserte screeningsstudier i utvalgte alderskohorter kan si noe sikrere om nytten av koloskopi av friske personer. Flere slike studier er i gang, sier Hoff, som leder en studie med deltakelse fra flere land, blant annet Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media