Har integrert terapi ved psykose og rusmisbruk effekt?

Nyheter Psykiatri
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Motiverende intervju, kombinert med kognitiv atferdsbehandling, reduserer ikke forekomsten av reinnleggelse eller død hos rusavhengige personer med psykose.

  Både motiverende intervju og kognitiv atferdsbehandling er vist å ha effekt på ruslidelser, og kognitiv atferdsbehandling er vist å ha effekt på symptomer ved psykoser. Nå har engelske forskere undersøkt om denne typen behandling har positiv virkning ved psykose og samtidig rusmisbruk (1).

  I en randomisert studie deltok 327 personer med diagnosen schizofreni, schizofreniform lidelse eller schizoaffektiv lidelse og samtidig rusavhengighet eller rusmisbruk. Intervensjonen var integrert motiverende intervju og individuell kognitiv atferdsterapi, i tillegg til standardbehandling. Intervensjonen hadde ingen positiv effekt på sykehusinnleggelser eller død etter 24 måneder og heller ikke på hyppigheten av misbruk, sykdomssymptomer eller funksjonsevne. Men motivasjonen for å endre rusatferden ble styrket, og det daglige forbruket av rusmidler gikk ned i intervensjonsperioden.

  – Resultatene er isolert sett skuffende, sier professor Ingrid Melle ved Enhet for psykoseforskning, Oslo universitetssykehus. Ut fra resultatene fra en tidligere og mindre studie fra samme gruppe og som viste positiv effekt, er funnene overraskende.

  – Denne nye studien hadde med flere pasienter uten nær familie og en større andel pasienter med samtidig misbruk av flere rusmidler. I forhold til den første studien var tilbakefallsrisikoen i gruppen med standardbehandling vesentlig lavere. Dette kan skyldes at en del av de aktive elementene i behandlingsopplegget er blitt en del av standardbehandlingen. Dermed er det vanskeligere å vise klare forskjeller mellom intervensjonene, sier Melle.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media