()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Allmennleger mener at vent-og-se-resept er en god strategi ved håndtering av otitt og sinusitt i allmennpraksis.

  Vent-og-se-resept innebærer at legen forskriver en vanlig resept på antibiotika og gir pasienten det råd å se an tilstanden en viss tid før man eventuelt starter med kuren. En slik avventende strategi kan redusere bruken av antibiotika ved luftveisinfeksjoner og er anbefalt i kliniske retningslinjer i flere land, inkludert Norge. Vi vet lite om hva allmennleger mener om vent-og-se-resept og hvilke erfaringer de har med en slik strategi. I en studie fra norsk allmennpraksis er dette undersøkt nærmere (1).

  Studien er basert på gruppeintervjuer med et utvalg på 33 allmennleger som deltok i et kvalitetsforbedringsprosjekt hvor siktemålet var å forbedre forskrivningen av antibiotika ved luftveisinfeksjoner. De aller fleste deltakerne i studien var positive til vent-og-se-resept og mente dette var et fornuftig alternativ, også i situasjoner hvor lege og pasient ikke nødvendigvis hadde ulik oppfatning om behovet for antibiotika. Legene mente at strategien var spesielt egnet ved tilstander hvor symptomvarigheten ville være avgjørende for om antibiotika var indisert eller ikke, som akutt otitt og sinusitt. De understreket at bruk av vent-og-se-resept forutsatte at man tok seg tid til å gi grundig informasjon til pasienten om når det ville være riktig å starte en eventuell kur og at den aktuelle pasienten eller de pårørende var i stand til å ta løpende stilling til dette.

  Resultatene fra studien vil kunne få betydning for utforming og implementering av retningslinjer for antibiotikabruk i allmennpraksis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media