()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Akupunktur under og akupressur etter operasjon virker forebyggende mot postoperativt oppkast hos barn og bør vurderes hos alle kirurgiske pasienter.

  Studien, som ble utført ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, omfattet 154 barn (1). Effekten av peroperativ akupunktur og postoperativ akupressur ble kontrollert opp mot optimal konvensjonell behandling. Akupunkturpunktet som ble stimulert, var pericardium 6 på begge underarmer. Det var ingen bivirkninger av nålebehandlingen, bortsett fra at noen få barn klaget over kløe eller stramt armbånd. Studien inngikk i den daglige rutinen ved dagkirurgisk avdeling uten bruk av ekstra ressurser.

  Peroperativ akupunktur og postoperativ akupressur reduserte forekomsten av postoperativt oppkast ved tonsillektomi og adenotomi; 47 % av barna i akupunkturgruppen versus 66 % av de andre hadde postoperativt oppkast (p = 0,015). Jenter, de minste barna og barn med mindre uttalte plager responderte spesielt godt på behandlingen.

  Akupunktur og akupressur bør vurderes som standard profylakse mot postoperativt oppkast hos barn som gjennomgår tonsillektomi og adenotomi. Liknende effekter er også sett ved kvalme og brekninger hos voksne. Man er i gang med en oppfølgingsstudie der akupunktur og akupressur tilbys alle pasienter som skal til kirurgisk behandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media