Tidsinnstilt sykdomsbombe

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Nordmenn lever lenger og helsen blir stadig bedre – blant annet fordi vi har en god helsetjeneste. Det var hovedkonklusjonen da Helsedirektoratet nylig presenterte sin rapport Nøkkeltall for helsesektoren 2010. Men det er skyer i horisonten: Mer enn halvparten av befolkningen beveger seg mindre enn ti minutter per dag og bare 5 % av 16 år gamle jenter er fysisk aktive daglig. Samtidig har andelen overvektige steget kraftig de siste årene, og de sosiale forskjellene er blitt mer markante. Det er ingen enkle grep som kan snu denne utviklingen, men hvis vi ikke makter det, kan Nøkkeltall for helsesektoren 2050 bli dyster lesning.

Anbefalte artikler