Liten bok om prostatakreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mason, Malcolm

  Moffat, Leslie

  Prostate cancer

  2. utg. 120 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 10

  ISBN 978-0-19-957393-6

  I denne lille boken henvender forfatterne seg først og fremst til menn som vurderer en undersøkelse med henblikk på å utelukke eller diagnostisere prostatakreft, eller som nettopp har fått diagnosen. De diskuterer de nyeste funnene innen PSA.-screening og radikal behandling, som den europeiske screeningstudien. Både gevinsten (redusert mortalitet) og problemene (overdiagnose, bivirkninger) fremstilles. Her savner jeg en kort omtale av den amerikanske screeningstudien. De aksepterte metodene for kurativ behandling av prostatakreft (prostatektomi, strålebehandling) blir omtalt. Høyintensitetsfokusert ultralyd (HIFU)-behandling og kryobehandling nevner de som eksperimentelle behandlingsformer.

  Forfatterne sier meget klart at det i dag ikke er grunnlag for å anbefale populasjonsbasert PSA-screening. Boken etterlater heller ingen tvil om at mange avgjørelser med henblikk på diagnose og behandling av prostatakreft må treffes av mannen selv, i samråd med legen, som bør være informert om de nyeste resultatene av klinisk forskning omkring prostatakreft.

  Leserne får også en oversikt over behandling av pasienter med hormonresistent prostatakreft, selv om de nyeste behandlingsmulighetene av kastrasjonsresistent og hormonresistent prostatakreft ikke er omtalt.

  I tillegg omtaler forfatterne kort hvordan pasienten selv, etter at diagnosen prostatakreft er stilt, positivt kan påvirke sitt liv ved en helsefremmende livsstil og ved å ha god kontakt med sin fastlege. Spesielt nevneverdig i en slik pasientbrosjyre er omtalen av de forskjellige typene av kliniske forsøk, som et økende antall prostatakreftpasienter kommer til å delta i, i fremtiden.

  Målgruppen er altså pasienter med prostatakreft, men boken kan med fordel leses av helsepersonell som skal informere menn før PSA-testing og/eller gi informasjon om moderne behandling av prostatakreft. Den bør også leses av medlemmer i organisasjoner som vurderer å lage en liknende brosjyre for norske menn, f.eks. Kreftforeningen og Prostataforeningen. En norsk oversettelse eller omarbeiding bør også inneholde de to siste årenes erfaringer med moderne andre- og tredjelinjes behandling av prostatakreft. Spesialister i onkologi og urologi vil neppe lære noe nytt av å lese denne boken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media