God, dansk bok i biokjemi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Borup, Vibeke Diness

  Biokemi

  872 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2010. Pris DKK 999

  ISBN 978-87-7749-558-8

  Denne gode og omfattende læreboken i biokjemi for medisinstudenter er skrevet av Vibeke Diness Borup. Forlaget opplyser at hun er cand.scient. og ph.d. fra Aarhus Universitet i 2004, hvor hun også har arbeidet som undervisningsassistent ved Medicinsk Biokemi. Hun er eneforfatter, men 30 akademikere (flest leger i akademiske stillinger) og 14 medisinstudenter har lest boken og kommet med kommentarer før endelig utforming. Språket er dansk.

  Det er fem hovedkapitler. Det første er en introduksjon til biokjemi og er på 104 sider (generelt om organisk kjemi, karbohydrater, lipider, proteiner, energi, enzymer, membranstruktur og membrantransport samt et avsnitt om biokjemiske metoder). Deretter følger et kapittel om metabolisme på 330 sider (fordøyelse og absorpsjon fra tarm, omsetning av karbohydrater, lipider, proteiner, vitaminer og mineraler). Det tredje hovedkapitlet, på 120 sider, omfatter molekylærbiologi. Dette kapitlet følges av et kapittel om signalsystemer (cellekommunikasjon, regulering av cellesyklus, apoptose, kreft, endokrinologi og eikosanoider). Det er på 112 sider. Til slutt er det et hovedkapittel på 162 sider om celle- og vevsbiologi (omfatter bl.a. membranlipider, hemostase, immunsystemet og hemoglobinomsetningen).

  Illustrasjonene, de fleste i farger, er tallrike og veldig gode. Det er også separate rammer med forskjellige farger for å utdype eller forklare enkelte emner.

  Faglig sett er dette en meget god bok i biokjemi. Språket er klart og godt og preget av at det er én forfatter som har hatt hånd om det hele. Den er klart dekkende for den nevnte målgruppen.

  En så god bok tåler at en pirkete anmelder kommer med noen kommentarer.

  Apoptose er for så vidt godt forklart, men hadde tjent på en bedre systematikk, både faglig og typografisk. Enkelte figurer kunne fortjent en revisjon, for eksempel figur 13.1, side 216. Blodglukose vil aldri være lik null, verken i absolutte eller relative verdier. Figur 39.2, side 661, kan forenkles, idet strukturformlene i figuren også er angitt på motstående side. Stikkordregisteret kunne vært viet noe mer oppmerksomhet. Her mangler kalsium, enda det er omtalt under vitamin D. Insulin er nevnt med 18 henvisninger, uten å angi den eller de viktigste. Energi er i stikkordsform vist til steder som ikke omfatter de sentrale stedene. Oksygen er ikke med i registeret, selv ikke med det danske ordet ilt. Kommentarene retter seg altså mer mot redaksjonelle forhold enn mot det faglige innholdet.

  På norsk finnes Biokjemi: en grunnbok (1), men den er mindre i omfang og egner seg bedre til repetisjon. En mye brukt engelsk bok er Biochemistry (2) som har et tilsvarende omfang som Borups bok. Forfatteren har lagt ned et imponerende arbeid som har gitt en meget god og leseverdig bok i biokjemi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media