Per Kr. Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Kr. Lund

Per Kr. Lund
03.06.2010
Lyngbye, J Kjær, A Ladefoged, SA Lyngbyes laboratoriemedicin 2. utg. 739 s, tab, ill. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2010. Pris DKK 699 ISBN 978-87-17-04044-1 Dette er andre utgave av et...
Per Kr. Lund
11.02.2010
Bolann, BJ. Riktig svar på biokjemiske analyser En innføring i analytisk kvalitetsovervåking. 132 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2009. Pris NOK 229 ISBN 948-82-450-0883-8 Målgruppen er...
Per Kr. Lund
04.02.2011
Borup, Vibeke Diness Biokemi 872 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2010. Pris DKK 999 ISBN 978-87-7749-558-8 Denne gode og omfattende læreboken i biokjemi for medisinstudenter er skrevet av...