Antologi om global helse

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Farmer, Paul

Partner to the poor

A Paul Farmer reader. 680 s, tab, ill. Berkeley, CA: University of California Press, 2010. Pris USD 60

ISBN 978-0-520-25711-5

Paul Farmer er infeksjonsmedisiner, professor i medisinsk antropologi og leder for Department of Global Health and Social Medicine ved Harvard University. I 1987 bidro han til å etablere hjelpeorganisasjonen Partners in Health, som i dag driver helsetjenester på Haiti, i Sør-Amerika, Afrika og Russland. I over 20 år har han markert seg globalt som forsker, kliniker og forkjemper for marginaliserte gruppers tilgang til likeverdige helsetjenester (1, 2).

I Partner to the poor har han samlet 25 sentrale bidrag han har publisert i perioden 1988 – 2008, med redaksjonell assistanse fra Haun Saussy. I innledningen skriver Saussy: «People sometimes refer to Paul Edward Farmer, MD, born in 1959, as a hero, saint, madman, and genius. Any of these descriptions may hold – but the essential thing about him is that he listens to his patients.» Den som er kjent med Farmers forskning og forfatterskap, vet at han viser eksepsjonelle evner til å lytte og fortolke det han observerer, i en videre sammenheng. Hans brede faglige produksjon og kritiske og analytiske tilnærmingsmåter gjenspeiles i artiklene og utdragene fra bøkene hans som er samlet i fire seksjoner: Ethnography, history, political economy, Anthropology amid epidemics, Structural violence og Human rights and a critique of medical ethics. Paul Farmer har skrevet en kort innledning til hver seksjon, og et intervju med Farmer setter punktum for samlingen.

Antologien favner vidt tematisk, fra bidrag om tuberkulose, hiv og kjønnsforskjeller, til ulik tilgang til helsetjenester i vestlige samfunn og helsemessige konsekvenser av krig og fattigdom. Farmer formidler en glødende interesse for globale helsespørsmål og deres lokale løsninger. Tekstene utfordrer leseren og bidrar til å sette helsespørsmål inn i et historisk, sosialt og politisk perspektiv. Dette er en bok for alle som ønsker å forstå mer av de helsemessige utfordringene medisinen og samfunnet står overfor i det 21. århundre.

Anbefalte artikler