Velkommen til jubileum og landsstyremøte!

Torunn Janbu Om forfatteren
Artikkel

I år er det 125 år siden Legeforeningen ble stiftet. Det skal markeres over hele landet. I tilknytning til landsstyremøtet blir det en jubileumsmarkering i Den Norske Opera & Ballett i Oslo 25. mai.

Det er en glede å få invitere til jubileumsfeiring. Landsstyret og en rekke andre tillitsvalgte blir sammen med gjester fra både inn- og utland, invitert til en flott markering i Operaen.

Målet med jubileet er at Legeforeningen i 2011 skal synes over hele landet. Legeforeningen har et bredt engasjement. Legeforeningen er en fagforening, en faglig forening, en forening som jobber med forskning og utdanning og vi har et stort helsepolitisk engasjement. Alt dette skal vi markere i 2011. Et jubileum gir gode muligheter til å se fremover – på et godt erfaringsgrunnlag.

Gode kontaktkanaler for lokale arrangement er allerede etablert mange steder. På Legeforeningens nettsider finnes en særskilt jubileumsside som vil inneholde stadig mer informasjon ettersom arrangementer meldes inn og jubileet utvikler seg i løpet av året.

Landsstyremøtet

Etter jubileumsmarkeringen i Operaen, blir landsstyremøtet åpnet på Soria Moria samme ettermiddag. Det vil bli satt opp buss fra Operaen til Soria Moria.

Sentrale politikere inviteres til landsstyremøtets helsepolitiske debatt. Her vil vi ta opp viktige dagsaktuelle tema. Det kom en rekke gode tilbakemeldinger på den nye måten debatten ble lagt opp på i fjor – så årets debatt vil bli innen samme rammer.

Et fullstendig program med alle landsstyresakene kommer seinere, men jeg kan allerede nå nevne et strategisk Prinsipp- og arbeidsprogram i målrettet utforming.

Statusrapporten i år er viktig. Temaet er kvalitet, noe vi dessverre vet for lite om i helsetjenesten idag. Hvordan kan politikerne vite at det de bevilger «treffer» når de ikke har informasjon om kvaliteten på det som leveres? I år er det også valg av nytt sentralstyre og president.

Sentralstyret og sekretariatet jobber intenst for å lage landsstyremøtet til en møteplass og et arrangement med gode diskusjoner for utvikling av Legeforeningens politikk. Hyggelige kolleger og trivelige omgivelser gir inspirasjon på møtet!

Med dette ønsker jeg dere alle hjertelig velkomne til både 125-årsjubileum og Landsstyremøtet 2011 i Oslo!

Anbefalte artikler