Trenger gode IKT-løsninger

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helsetjenesten bør ha tilgang til et gratis helsenett som en selvsagt del av infrastrukturen i en offentlig drevet helsetjeneste.

  Det skriver Legeforeningen i en høringsuttalelse.Norsk Helsenett SF (statsforetak) har utarbeidet utkast til strategi for foretaket. Utkastet var omarbeidet etter høring av et førsteutkast våren 2010. I den nye versjonen er flere av Legeforeningens innvendinger tatt til følge.

  I strategien presiseres det at utviklingen av organisasjonen/aktivitetene i helsenettet skal være behovsdrevet. Legeforeningen understreker at dette forutsetter at Norsk Helsenett må være spesielt lydhøre overfor brukernes behov. Brukerne vil først og fremst være helsepersonell, som trenger gode IKT-løsninger for å kunne levere trygge, riktige og effektive helsetjenester til pasientene.

  Legeforeningen påpeker også behovet for velfungerende og funksjonelle adresseregister som kan lette samhandlingen. Det er helt avgjørende at registeret oppdateres fra fastlegers elektroniske pasientjournal (EPJ) og at det er integrert i EPJ slik at det brukes hver gang leger lager henvisninger eller andre elektroniske meldinger. Dette arbeidet må settes øverst på listen over prioriterte oppgaver, mener Legeforeningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media