Åpen netthøring om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Som ledd i arbeidet med å gjennomføre Nasjonal helse- og omsorgsplan har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) igangsatt en nettbasert høring.

  Fremtidens helsetjeneste skal gi trygghet for alle. Illustrasjonsfoto Colourbox
  Fremtidens helsetjeneste skal gi trygghet for alle. Illustrasjonsfoto Colourbox

  Høringen ble lagt ut på Min side i Legeforeningen i oktober 2010 og alle organisasjonsledd ble invitert til å gi innspill. Planen omhandler i alt 31 ulike temaer med hovedvekt på folkehelse, kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, samt kvalitet og faglighet. Flere organisasjonsledd har gjort en omfattende innsats og sørget for solid faglig forankring av Legeforeningens høringsuttalelser. På bakgrunn av innkomne innspill og tidligere etablert politikk har sentralstyret vedtatt høringssvar til 30 av temaene i planen. Disse kan leses på www.legeforeningen.no/id/167347.0

  Dynamisk prosess

  Dynamisk prosess

  Departementet gjennomfører høringen som en åpen nettbasert prosess under tittelen Fremtidens helsetjeneste – trygghet for alle for å få en bredest mulig høring. Denne høringsformen er valgt for at høringsdokumentet skal være lett tilgjengelig for alle. Terskelen for tilbakemeldinger skal være lav og formen forventes å øke engasjementet rundt både innhold og prosess. Både formelle høringsinstanser og folk flest er invitert til å uttale seg via nettet. Høringssvarene er åpent tilgjengelige for alle, og vil også kunne diskuteres på nettet.

  Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen uttaler at HOD nok er det første departementet som har invitert både det norske folk og organisasjoner til å gi høringssvar på nettet, og håper på en dynamisk høringsprosess. Ministeren tror pasientorganisasjoner og organisasjoner, samt kommuner, vil utgjøre en viktig del av høringsdeltakerne siden de vil få en viktig rolle innenfor fremtidens helse- og omsorgstilbud.

  Departementet beskrev i et høringsbrev av 18.10. 2010 at målene i samhandlingsreformen skal realiseres gjennom flere virkemidler, bl.a. forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov, ny folkehelselov og nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 –  2015). Det tas sikte på å legge frem planen i form av en stortingsmelding våren 2011.

  Legeforeningen vil tett følge det videre arbeidet med den varslede stortingsmeldingen og den videre gjennomføringen av samhandlingsreformen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media