Testosteron forebygger ikke prostatahyperplasi

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Prostata vokste like mye hos menn som fikk testosterontilskudd som hos dem som fikk placebo.

SCANPIX/Science Photo Library

Prostatas størrelse øker og testosteronnivået synker med økende alder. Mange eldre menn er plaget av benign prostatahypertrofi. Kan behandling med testosteron forsinke normal prostatavekst?

I en studie i Australia og New Zealand ble 114 friske menn over 50 år randomisert til transdermal behandling med enten di-hydrotestosteron eller placebo (1). I løpet av 24 måneder vokste prostata, målt med ultrasonografi, like mye i begge grupper. Serumkonsentrasjonen av dihydrotestosteron og dets metabolitter steg og konsentrasjonen av testosteron sank i behandlingsgruppen. Blant dem som fikk dihydrotestosteron, ble beintettheten redusert i spinal-columna, men ikke i hoftene. Dihydrotestosteron ble seponert hos åtte pga. asymptomatisk økt hematokrit og hos tre pga. økt nivå av prostataspesifikt antigen.

– Denne studien tyder på at behandling med dihydrotestosteron ikke kan forebygge eller forsinke benign prostatahyperplasi, sier professor Johan Svartberg ved Endokrinologisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge. – Studien er imidlertid altfor kortvarig og har for få deltakere til å kunne si noe om risikoen for prostatakreft og karsykdommer ved testosteronbehandling.

Den negative effekten på beintettheten tilsier også varsomhet ved behandling med ikke-aromatiserbare androgener, sier Svartberg.

Anbefalte artikler