Testosteron forebygger ikke prostatahyperplasi

Nyheter Hjertesykdommer Onkologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Prostata vokste like mye hos menn som fikk testosterontilskudd som hos dem som fikk placebo.

  Prostatas størrelse øker og testosteronnivået synker med økende alder. Mange eldre menn er plaget av benign prostatahypertrofi. Kan behandling med testosteron forsinke normal prostatavekst?

  I en studie i Australia og New Zealand ble 114 friske menn over 50 år randomisert til transdermal behandling med enten di-hydrotestosteron eller placebo (1). I løpet av 24 måneder vokste prostata, målt med ultrasonografi, like mye i begge grupper. Serumkonsentrasjonen av dihydrotestosteron og dets metabolitter steg og konsentrasjonen av testosteron sank i behandlingsgruppen. Blant dem som fikk dihydrotestosteron, ble beintettheten redusert i spinal-columna, men ikke i hoftene. Dihydrotestosteron ble seponert hos åtte pga. asymptomatisk økt hematokrit og hos tre pga. økt nivå av prostataspesifikt antigen.

  – Denne studien tyder på at behandling med dihydrotestosteron ikke kan forebygge eller forsinke benign prostatahyperplasi, sier professor Johan Svartberg ved Endokrinologisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge. – Studien er imidlertid altfor kortvarig og har for få deltakere til å kunne si noe om risikoen for prostatakreft og karsykdommer ved testosteronbehandling.

  Den negative effekten på beintettheten tilsier også varsomhet ved behandling med ikke-aromatiserbare androgener, sier Svartberg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media