()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Risikoen for hjerneslag og hjerteinfarkt øker forbigående i ukene etter omfattende tannlegebehandling.

  Akutt og kronisk inflammasjon ser ut til å ha betydning for forekomsten av hjerte- og karsykdom. I en amerikansk studie ble 650 pasienter som var blitt utskrevet fra sykehus etter sitt første hjerneslag og 525 utskrevet etter sitt første hjerteinfarkt i perioden 2002 – 06, inkludert i en selvkontrollerende kasusstudie (1). Alle hadde gjennomgått invasiv tannlegebehandling minst 24 uker tidligere.

  Forekomsten av hjerneslag og/eller hjerteinfarkt var høyere de første fire ukene etter tannlegebehandling enn i noen annen tidsperiode (insidensratio 1,50; 95 % KI 1,09 – 2,06) og avtok så til utgangspunktet innen seks måneder. Assosiasjonen var uendret etter eksklusjon av personer med diabetes, hypertensjon og koronar hjertesykdom og personer behandlet med antikoagulantia.

  – Denne studien tyder på at invasive dentale prosedyrer kan være assosiert med en forbigående økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt, sier professor Ingar Olsen ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Dette kan ha sammenheng med en forbigående akutt inflammasjon og endotelial dysfunksjon som følge av slike inngrep.

  Studien forsterker hypotesen om at akutt inflammasjon har betydning for hjerte- og karsykdommer. I Oslo har vi nylig funnet at tannekstraksjon pga. infeksjon hos eldre menn kan være assosiert med hjerteinfarkt. Den absolutte sykdomsrisikoen er likevel liten. Sannsynligvis er kronisk utsiving av bakterier og bakterieprodukter og proinflammatoriske mediatorer fra kroniske orale infeksjoner av større betydning enn invasiv tannbehandling, sier Olsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media