()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Eldre som bor hjemme, er ofte plaget med smerter de siste månedene av sitt liv, særlig dem med leddgikt.

  Smerter påvirker eldres livskvalitet. I en stor amerikansk studie om helse og livskvalitet blant eldre som bodde hjemme, ble en representativ personkohort på flere enn 4 700 personer (eller deres pårørende) intervjuet regelmessig (1). 24 måneder før dødstidspunktet anga 26 % å være mye plaget av smerte. Deretter var andelen stabil frem til siste levemåned, da andelen steg til 46 %: 60 % blant dem med leddgikt og 26 % blant dem uten leddgikt (p < 0,001). Smerteforekomsten blant dem med terminal kreft, terminal hjertesykdom og generell alderssvekkelse var da henholdsvis 45 %, 48 % og 50 %. Inntekt og utdanning påvirket ikke forekomsten av smerte. Andelen som anga mye smerter, var lavere blant dem over 85 år enn blant dem under 65 år.

  – Denne studien viser at smerter er vanlig blant eldre de siste levemåneder, selv blant dem som bor og dør hjemme, sier professor Sigurd Sparr ved Geriatrisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. At andelen som anga mye smerter var lavest blant de aller eldste, kan skyldes kognitiv svekkelse, høyere smertetoleranse og mindre bevegelighet, sier Sparr.

  Studien bekrefter at god smertebehandling er svært viktig, også mot slutten av livet. Leger og annet helsepersonell i eldreomsorgen må være oppmerksom på behandlingstrengende smerte hos pasienter med kronisk sykdom og hos dem som nærmer seg døden, for så å sette i gang adekvate tiltak, sier Sparr.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media