Prehospital oksygenbehandling ved kols

Nyheter Lungesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Behandling med 88 – 92 % oksygenmetning reduserer mortaliteten sammenliknet med høydoseoksygen ved akutt forverring av kronisk obstruktiv lungesykdom

  Bruk av høydose oksygenbehandling ved akutt respirasjonssvikt er omdiskutert. En australsk forskergruppe har nylig rapportert mortalitet etter forskjellig oksygenbehandling ved akutt forverring av kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) (1).

  405 pasienter med antatt akutt forverring av kols ble randomisert til behandling med høydose oksygen (8 – 10 l O₂/min) eller til 88 – 92 % oksygenmetning før innleggelse. 88 – 92 % oksygenmetning reduserte mortaliteten med 58 % sammenliknet med høydosebehandling (RR 0,42; 95 % KI 0,20 – 0,89; p=0,02). Kolspasienter som fikk titrert oksygenbehandling, hadde signifikant lavere risiko for respiratorisk acidose eller hyperkapni enn de som fikk høydosebehandling.

  – Store doser oksygen til en kolspasient med hyperkapni vil kunne forverre hyperkapnien og dermed gi en respiratorisk acidose, sier førsteamanuensis og overlege Jon Hardie ved Lungeavdelingen, Haukeland universitetssykehus. Denne studien gir verdifull tilleggskunnskap med en praktisk vinkling for ambulansepersonalet

  – Studien tyder på at når man mistenker kols basert på pasientens opplysninger, vil høydose oksygenbehandling kunne medvirke til død hos hver 14. pasient som behandles. Råd til de fleste akutthjelpere bør derfor være: Spør først om vedkommende har kols eller har vært langvarig røyker. Hvis ja, gi bare nok oksygen til å øke oksygenmetningen til ca. 88 – 92 %. Oftest vil dette bety 1 – 2 l/min på nesekateter, sier Hardie.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media