Omega-3-tilskudd bremset ikke demensutvikling

Nyheter Allmennmedisin Geriatri Nevrologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Peroralt tilskudd av dokosaheksaensyre (DHA) ga ingen effekt på den kliniske utviklingen hos pasienter med Alzheimers sykdom. Dette viser en amerikansk studie.

  DHA er den omega-3-fettsyren som det finnes mest av i hjernen. Tidligere epidemiologiske studier og studier i dyremodeller har indikert en mulig beskyttende effekt av DHA-tilskudd på utviklingen av Alzheimers sykdom. I denne dobbeltblindede studien ble derfor 402 pasienter med mild til moderat Alzheimers sykdom randomisert til daglig inntak av enten 2 g DHA eller placebo (1). 295 pasienter fullførte studien.

  Etter 18 måneders intervensjon var det ingen signifikant forskjell mellom gruppene på verken kognitive eller kliniske funksjonsskalaer. I en undergruppe på 102 pasienter ble det utført volumetriske MR-målinger før og etter intervensjon. Det var ingen signifikant forskjell i grad av volumtap i hjernen mellom intervensjons- og placebogruppen.

  – Studien er god, men DHA alene har ikke vist effekt ved noen nevrologiske og psykiatriske tilstander. Kanskje ville tillegg av eikosapentaensyre (EPA) og antioksidanter gitt bedre effekt, sier overlege Håvard Bentsen ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus.

  – Uansett hva slags behandling som gis vil den ha svært begrenset effekt ved Alzheimers sykdom. Hovedutfordringen er derfor forebygging. Fisk er fortsatt en sterk kandidat som beskyttende faktor, sammen med antioksidantrik mat, sier Bentsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media