()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er mulig å forutse både livslengde og behandlingsrespons for pasienter med føflekkreft ut fra genanalyser.

  Malignt melanom har økende forekomst i vestlige land og er den alvorligste formen for hudkreft. Christian Busch har i sitt doktorgradsarbeid funnet at pasienter med avansert føflekkreft kan inndeles i fire grupper basert på uttrykking av 3 000 gener i svulstene. Avhandlingen baserer seg på et klinisk materiale som er samlet inn over sju år ved Kreftavdelingen, Haukeland universitetssykehus.

  – Den gruppen som lever lengst er den gruppen som uttrykker immunreaksjonsgener. I tillegg er det vist at høy uttrykking av p16INK4a og lav uttrykking av MGMT predikerer lang overlevelse, sier Busch.

  Han har også påvist en sammenheng mellom god behandlingseffekt og en hittil ukjent genfeil i BRAF-genet i disse svulstene. Pasienter som hadde denne feilen i sine svulster hadde bedre respons på tradisjonell behandling enn andre. Den tradisjonelle behandlingen med cellegiften dakarbazin har vært uendret siden 1975, til tross for en responsrate på kun 10 – 15 %.

  – Interessant og parallelt med funnene vi har gjort, er det kommet et medikament, ipilimumab, som stimulerer T-hjelpecellefunksjonen, og som for første gang viser overlevelsesgevinst ved metastatisk sykdom i en randomisert, kontrollert studie. Dermed kan trolig pasienter velges ut til behandling med enten dakarbazin eller ipilimumab, alt etter hva genprofilen i svulsten viser. Tilsvarende gruppeinndeling danner basis for hvilken behandling brystkreftpasienter tilbys, sier Busch.

  Han disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 26.10. 2010, med avhandlingen Genetic biomarkers as prognostic and predictive factors in metastatic malignant melanoma.

  Ordforklaringer

  p16INK4a og BRAF: viktige gener i melanomer, koder for signalmolekyler som styrer cellesyklus og cellevekst.

  MGMT: koder for et enzym som reparerer DNA-skade forårsaket av alkylerende stoffer som dakarbazin.

  Ipilimumab: Immunstimulerende stoff, hemmer en innebygd bremse ved T-celleaktivering. Har gjennomgått en fase 3-studie og blir trolig godkjent i USA om kort tid.

  Dakarbazin: Alkylerende cellegift, brukes ved malignt melanom og Hodgkins sykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media