()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Årlig begår 100 – 120 personer over 60 år selvmord i Norge. Felles for mange av dem er at de opplever å «miste seg selv» når de blir syke og trenger hjelp fra andre.

  Ildri Kjølseth har undersøkt 23 selvmord blant 19 menn og fire kvinner i alderen 65 – 90 år. Hun har intervjuet 63 nære slektninger, fastleger og hjemmesykepleiere om hvordan de avdøde var som personer, om livshistorien deres og om forhold i alderdommen.

  – Jeg fant fellestrekk i personlighet, livssituasjon og deres oppfatning av helsevesenet. Mange ble beskrevet som viljesterke, egenrådige og handlingsorienterte personer, som av ulike grunner hadde klart seg godt på egenhånd allerede fra ung alder. De var avhengige av å ha kontroll selv og opplevde å «miste seg selv» da alderdommen gjorde, eller var i ferd med å gjøre dem avhengige av hjelp, sier Kjølseth.

  Et fellestrekk var også at de hadde mistro til helsevesenet og derfor avviste eller lot være å søke hjelp. Mot slutten av livet fikk de bekreftet denne mistroen fordi de ikke fikk hjelp på en for dem tilfredsstillende måte. Kjølseth mener denne kunnskapen kan brukes til å forebygge mange selvmord blant eldre.

  – Det er viktig å ivareta det sterke behovet for autonomi og gi behandling og omsorg tilpasset deres behov, sier hun.

  Kjølseth disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 12.11. 2010, med avhandlingen Control in life – and in death: An understanding of suicide among the elderly.

  Ordforklaringer

  Selvmord blant eldre: Risikoen for selvmord øker med alderen, men det er forskjeller mellom landene. Storbritannia, Hellas og Island har en lav andel selvmord blant eldre, mens østeuropeiske land har en høyere andel. Blant de nordiske landene har Danmark og Finland den høyeste andelen selvmord blant menn over 75 år, mens Norge og Island har den laveste.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media