Behandling mot sin hensikt

Nyheter Allmennmedisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  - Direkte observert behandling, som brukes i behandlingen av tuberkulosepasienter, er overraskende rigid og kan gjøre situasjonen verre for pasientene man egentlig vil hjelpe, sier Mette Sagbakken.

  Sagbakken retter i sin avhandling et kritisk søkelys mot behandlingsprogrammet som ble innført av Verdens helseorganisasjon i 1993, directly observed treatment, short course (DOTS). Pasientene skal observeres ved inntak av den daglige medisinen sin, både for å hindre resistens og for å sikre at pasientene fullfører den 6 – 8 måneder lange behandlingen. Sagbakken har gjort en kvalitativ studie i Norge og Etiopia og ble overrasket over det hun fant, og over likhetene mellom et av verdens fattigste og et av verdens rikeste land.

  – I Etiopia måtte pasientene gå opptil flere timer hver vei for å få den daglige medisinen sin. Det var helt vanvittig hva enkelte måtte ofre for å komme seg til klinikken, og mange svært syke pasienter måtte avbryte behandlingen underveis. I Norge må også pasientene enten sitte hjemme og vente på hjemmesykepleien eller selv oppsøke hjemmesykepleien. Dette er i hovedsak innvandrere, en fra før svak gruppe i en vanskelig integreringsprosess, som skal rekke skole, jobb og språkkurs, sier Sagbakken.

  Hun mener behandlingsprogrammet er problematisk både etisk og medisinsk sett.

  – Hensikten med programmet blir snudd opp ned fordi man skaper nye barrierer for dem man egentlig vil hjelpe, og paradoksalt nok øker risikoen for resistens når pasienter påbegynner behandlingen, men ikke klarer å gjennomføre opplegget. I forhold til pasientautonomi strider DOTS-behandlingen mot den norske pasientrettighetsloven, sier Sagbakken.

  Ordforklaringer

  DOTS: Directly observed treatment, short course. Lansert av Verdens helseorganisasjon i 1993, og innført i Norge i 2003. En av komponentene i denne strategien er at det daglige medisininntaket skal observeres av opplært personell (DOT). I andre europeiske land, som Sverige, Danmark og Nederland, skreddersys behandlingen til hver enkelt pasient.

  Tuberkulose: Årlig rammes 9,2 millioner mennesker av tuberkulose og 1,7 millioner dør. I Norge er det ca. 300 tilfeller årlig. Rammer i hovedsak innvandrere (80  %).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media