Riktig medisin?

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Storbritannias statsminister David Cameron vil ikke utsette eller legge til side planene om en omfattende reform av det offentlige helsevesenet. Ett av hovedpunktene i reformforslaget er at private legegrupper får muligheten til å overta mange av oppgavene som i dag hører inn under National Health Service (NHS) slik at det kan bli konkurranse om å tilby helsetjenester. Om dette er riktig medisin for et britisk helsevesen i store vanskeligheter gjenstår å se. Både den britiske legeforeningen, sykepleierforbundet og de fleste andre fagforbund innen helsesektoren har protestert kraftig mot forslaget og er bekymret for følgene.

Anbefalte artikler