Ikke tier om tinnitus

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Paaske, Peter B.

  Doktor, hvorfor har jeg tin9tus?

  Her får du en forklaring på hele høresystemet. 123 s, ill. Århus: Peter B. Paaske, 2010. Pris DKK 159

  ISBN 978-87-993644-0-4

  Forfatteren, som er praktiserende øre-nese-hals-spesialist, har på eget forlag gitt ut en personlig preget bok om øresus, rettet mot pasienten med øresus og pårørende. Å hevde at målgruppen er helsepersonell som arbeider med hørsel og øresus, er å gå for langt; til det er presisjonsnivået for lavt. Forfatteren ønsker å inkludere og alminneliggjøre øresus i en bred omtale av hørselens fysiologi og patofysiologi, og han forklarer øresus som en naturlig følge av aktivitet i sanseceller i det indre øret og sentralnervesystemet. På denne måten ønsker han å ufarliggjøre øresus. Alle har øresus fra tid til annen. Han er kritisk til omfattende negativ fokusering på øresus, som bidrar til selvmedlidenhet og til å skremme pasienter. Ved øresus må man unngå sykmelding, og personer med øresus må ikke føres inn i en rolle som syk. Omlæringsbehandling og kognitiv terapi er omtalt relativt kortfattet. Teksten er holdt i en muntlig stil og er springende med mange digresjoner. Her diskuterer man om insekter har øresus, og om øresus er en følge av artenes utvikling. Kjente historiske personer med øresus har også fått omtale. Illustrasjonene er mange. Bildene er av god kvalitet, men mange bilder har så perifer tilknytning til hørsel og øresus at de virker forstyrrende i forhold til formålet. Boken inneholder mye informasjon om hørsel for den interesserte leseren, men jeg er i tvil om den er til vesentlig hjelp for pasienten som er plaget av øresus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media