Hva er liv?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ernberg, Ingemar

  Blomberg, Clas

  Jörsäter, Steven

  Vad är liv i kosmos, i cellen, i människan?

  216 s, ill. Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2010. Pris SEK 199

  ISBN 978-91-85565-33-7

  Dette er en populærvitenskapelig bok hvor målgruppen ifølge forordet er «en nyfiken allmännhet». Den er inspirert av en forelesningsserie ved Karolinska Institutet over emnet «What is life. The future of Biology». Innholdet er formet ut fra et biologisk-naturvitenskapelig perspektiv, og ansvarlig for teksten er et bredt tverrvitenskapelig forfatterteam. Det er ikke angitt hvilke forfattere som har ansvaret for de respektive kapitlene.

  Man kan trygt si at emnene som forfatterne tar opp, har økende interesse både i allmennheten og vitenskapen. Emner som tradisjonelt har tilhørt filosofien, slik som den frie vilje, forskes det nå på innenfor et naturvitenskapelig paradigme.

  En styrke er det brede forfatterskapet. Det borger for faglig kvalitet. Samtidig er det en potensiell svakhet. Med mange forfattere er det en utfordring å skape god balanse mellom kapitlene. Etter min mening har fysikk og kosmologi fått for mye plass. Samtidig savner jeg en omtale av sentrale biologiske prosesser som reproduksjon, ontogenese og aldring. En annen innvending er at forfatterne i liten grad tar opp interessante og viktige spørsmål i grenselandet biologi/filosofi. Et svært sentralt tema er eksempelvis diskusjonen om hva som er årsaksbestemt, og hva som er målrettet. Mange fenomener i biologien, for eksempel fosterutviklingen, fortoner seg som målrettede (teleologiske), og strider tilsynelatende mot prinsippet om at naturen fundamentalt sett er årsaksbestemt. En diskusjon av dette kunne ha passet bra i forbindelse med bokens omtale av «selvorganisering».

  Det er mange og instruktive illustrasjoner, og dette er et viktig folkeopplysningsprosjekt. Men for å få en bredere leserkrets her i landet, må nok boken, dessverre kan man si, oversettes til norsk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media