Oddmund Søvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Oddmund Søvik

Oddmund Søvik
14.12.2020
Medicine’s finest hour is the dawn of its dilemmas ( 1 ) Oppdagelsen av insulinet i Toronto, Canada, for hundre år siden var en av de største begivenhetene i moderne medisinsk historie...
Oddmund Søvik
16.11.2006
I Tidsskriftet nr. 13-14/2006 omtaler Pål Gulbrandsen min bok Behandling og helbredelse – modernitet, rasjonalitet, etikk (1, 2). Jeg takker for anmeldelsen, men det forundrer meg at Gulbrandsen er i...
Håvard M. Ramsli, Stig Palm Therkelsen, Oddmund Søvik, Hrafnkell Thordarson
02.12.2004
Betegnelsen «dead in bed»-syndrom knyttes til uventede dødsfall hos yngre personer med diabetes mellitus, hvor det ikke foreligger senkomplikasjoner, og hvor autopsien er negativ ( 1 ). I en...
Oddmund Søvik
09.01.2003
Det er ingen ny erkjennelse at medisinske sannheter ofte har kort levetid. Men dette faktum krever uopphørlig refleksjon over holdbarheten av og det teoretiske grunnlaget for aktuell praksis. I det...
Oddmund Søvik, Pål Rasmus Njølstad, Hallvard Reigstad, Damien Brackman, Irene Teslo, Leif Brunvand
20.02.2001
Persisterende neonatal hyperinsulinemisk hypoglykemi er en sjelden tilstand, som i Vest-Europa og Nord-Amerika har en anslått hyppighet på 1 : 50 000 fødsler (1). I områder med mye inngifte, slik som...
Pétur B. Júlíusson, Robert Bjerknes, Oddmund Søvik, Per Helge Kvistad
20.03.2001
Utvikling av ødemer etter oppstart av insulinbehandling ble først beskrevet av Leifer i 1928 (1). Det finnes relativt få tilfeller omtalt i litteraturen, og det er hovedsakelig rapportert voksne...
Oddmund Søvik
30.10.2001
Jeg takker Halvor Nordby for kommentarer til min artikkel, hvor han argumenterer mot uttrykket «sykdomsbegrepets mangfold». Han påpeker at hvis begrepsforståelser står for forskjellige ting, så...
Oddmund Søvik
10.03.2001
Det er ingen urimelig påstand at alle klinisk arbeidende leger i sin yrkeskarriere vil stå overfor kjente eller udiagnostiserte tilfeller av medfødt stoffskiftesykdom. De fleste sykdommer av denne...
Åse Sivertsen, Paul Egil Gravem, Synnøve Lian Johnsen, Inger Johanne Magnussen, Oddmund Søvik
30.09.2001
Vaginal agenesi forekommer hos én av 5 000 – 10 000 jenter, dvs. 3 – 6 nye tilfeller i Norge per år. Misdannelsen er oftest en utviklingsforstyrrelse av de øvre to tredeler av vagina og uterus og...
Oddmund Søvik
20.09.2001
Hva er sykdom? Hva vil det si å være syk? Slike spørsmål kan fortone seg som uinteressante for den travle kliniker, men bringer oss egentlig til kjernen av spørsmål om legens oppgaver og medisinens...
Lise Bjørkhaug, Stefan Johansson, Helge Ræder, Per Medbøe Thorsby, Dag E. Undlien, Oddmund Søvik, Anders Molven, Jørn V. Sagen, Pål Rasmus Njølstad
03.11.2005
Diabetes mellitus er en heterogen gruppe sykdommer karakterisert som kronisk hyperglykemi med forstyrrelse i karbohydrat-, fett- og proteinmetabolismen. Hyperglykemien er forårsaket av defekter i...
Camilla Tøndel, Liv Marie Lægreid, Asle Hirth, Gunnar Houge, Jan-Eric Månsson, Oddmund Søvik
04.12.2003
Fabrys sykdom ble beskrevet i to uavhengige rapporter av dermatologene William Anderson i England og Johannes Fabry i Tyskland i 1898. I 1967 ble den metabolske defekten kjent som mangel på enzymet...
Anders Molven, Oddmund Søvik, Charlotte von der Lippe, Solrun J. Steine, Pål R. Njølstad, Gunnar Houge, Trine E. Prescott
19.11.2009
Diagnostikken av pasienter med utviklingsavvik og dysmorfe trekk har tradisjonelt vært basert på en skjønnsmessig klinisk vurdering, De fleste medfødte syndromer er svært sjeldne, og...
Oddmund Søvik
20.01.2000
Fremskrittstanken ligger dypt forankret i medisinsk forskning og praksis. Man forestiller seg en lineær og vedvarende utvikling, slik at forholdene stadig blir bedre enn de har vært. For mange er...
Dag E. Undlien*, Geir Joner, Knut Dahl-Jørgensen, Kjersti Skjold Rønningen, Louise Nicol-Smith, Peter A. Torjesen, Oddmund Søvik, Norsk studiegruppe for barnediabetes
30.09.2000
Type 1-diabetes har en kumulativ insidens i Norge før fylte 15 år på 0,3 % (1), og Norge er blant landene med høyest prevalens av sykdommen (2). Man kjenner ikke tallene for kumulativ insidens etter...
Ansgar Berg, Oddmund Søvik, Asle Hirth
03.11.2005
Ketoacidose og hyperosmolær hyperglykemi er to alvorlige akutte komplikasjoner av diabetes mellitus ( 1 ). Hos barn er diabetesketoacidose definert som en tilstand med glukosuri, hyperglykemi (s-...
Pål R. Njølstad, Jens K. Hertel, Oddmund Søvik, Helge Ræder, Stefan Johansson, Anders Molven
03.06.2010
Diabetes er en heterogen tilstand. Sykdommen klassifiseres som type 1-diabetes, type 2-diabetes, svangerskapsdiabetes og andre typer diabetes, inkludert monogen diabetes. Betegnelsen «monogen...
Oddmund Søvik
01.11.2011
Jeg takker Tone Aarholt Hegna for den betimelige artikkelen i Tidsskriftet nr. 17/2011 om spesialisthelsetjenesten for palestinere ( 1 ). Som hun påpeker er den israelske okkupasjonen blitt en helt...
Oddmund Søvik
20.05.2011
Charles Best (1899 – 1978) til venstre og Frederick Banting (1891 – 1941) i Toronto 1921. Gjengitt med tillatelse ( 3 ) Oppdagelsen av insulinet regnes som en av de store begivenhetene i medisinens...
Oddmund Søvik
15.11.2011
Bliss, Michael The making of modern medicine Turning points in the treatment of disease. 104, ill. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 2011. Pris USD 18 ISBN 978-0-226-05901-3 I vår tid...