God informasjon til gravide

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Henriksen, Tore

  I mors liv

  Svangerskap, fosterliv og helse. 239 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2010. Pris NOK 369

  ISBN 978-82-02-30888-9

  Tore Henriksen, professor og seksjonsoverlege ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet, har skrevet en informasjonsbok til gravide kvinner og deres partnere. Boken er delt i tre hovedkapitler: Fosterutviklingen, svangerskapet og fødselen, Komplikasjoner og sykdom i svangerskapet og Komplikasjoner under og etter fødselen.

  Innholdet er faglig solid, og i tillegg til tradisjonelt stoff kommer forfatteren også inn på nyere og til dels kontroversielle tema, som lagring av stamceller og muligheter for fremtidig fosterdiagnostikk ved analyse av føtalt DNA i maternelt blod. Jeg synes at de innledende kapitlene er spesielt gode. Henriksen er på hjemmebane når han skriver om celler, befruktning og tidlig fosterutvikling. En av hans hovedinteresser er ernæring, som også dekkes på en ypperlig måte. Omtalen av fysiologiske forandringer hos gravide er også velskrevet og direkte spennende, og et eksempel på fremragende formidling av komplisert fagstoff.

  Boken er personlig skrevet. Forfatteren bruker ofte jeg-formen, og på denne måten får boken et visst preg av biografi. Han formidler sine erfaringer, for eksempel: «jeg har opplevd», «jeg får ikke sjelden telefoner fra», «erfaringen ellers er at », «jeg glemmer ikke». På meg virker denne skriveformen litt gammelmodig og kanskje litt patriarkalsk, det skal noe til for at egne erfaringer blir allmenngyldige. Forfatteren taler også til leseren i du-form, for eksempel: «du skal kose deg med maten», «hvis du mener det er blitt mindre bevegelser, skal du». Det er igjen kanskje en smakssak, men den som leser uten selv å være gravid, kan lett føle seg fremmedgjort.

  Liberal bruk av «såkalt» er en felle som mange fagfolk går i når de skal popularisere fagstoff. To eksempler: «Da tar vi i bruk såkalt CTG-registrering», «såkalt cerclage (uttales «særklasj»)». Ordet «såkalt» gir ingen mening i slike sammenhenger. CTG er ikke såkalt CTG og cerclage er også hva det er – en tråd som er sydd rundt livmorhalsen. Fremmede eller vanskelige ord blir ikke lettere forståelige hvis man skriver såkalt foran, snarere tvert om. Som leser lurer man på hva det egentlig skulle hete.

  Det er en rekke flotte bilder, av slanke, gravide kvinner med perfekte kropper. Min lille innvending er at kanskje ikke alle i målgruppen vil kjenne seg igjen.

  Forfatteren gir en faglig stødig, oppdatert og omfattende gjennomgang av svangerskap, fødsel og nyfødtperiode, med vekt på å forklare hva som skjer fysiologisk. Dette er en god informasjonsbok som jeg trygt kan anbefale til gravide og deres partnere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media