Farmakologi for dem som kan litt

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  McKay, Gerard A.

  Reid, John L.

  Walters, Matthew R.

  Clinical pharmacology and therapeutics

  Lecture notes. 8. utg. 344 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 24

  ISBN 978-1-4051-9778-6

  Vaskeseddelen lover alle som forskriver legemidler, all nødvendig informasjon om klinisk farmakologi i én kort bok. Den sikter seg inn i segmentet mellom de store altomfattende verkene og det etter hvert store utvalget av overforenklende bøker til bruk for studenter i tidsnød.

  Boken har en tradisjonell oppbygning med tre hoveddeler. I første del gir man en i korteste laget innføring i basal farmakologi. Hoveddelen tar for seg ulike organsystemer og terapiområder, mens siste del omhandler praktiske aspekter som individualisering av dosering ved bl.a. lever- og nyresykdom, ytterpunkter i alder og ved graviditet og amming. Det er satt av egne kapitler om legemiddeløkonomi og forgiftninger i siste del.

  Alle sentrale emner innen klinisk farmakologi er dekket, men basalfarmakologi og fysiologi er tonet ned. De fleste kapitlene vinkler stoffet på en klinisk og praktisk rettet måte som mange praktiserende leger vil sette pris på. Særlig interessant er tabellene i terapikapitlene som oppsummerer hvordan symptomer i ulike organsystemer kan skyldes legemidler.

  Det er stor variasjon i hvordan forfatterne av de ulike kapitlene bruker figurer, tabeller og formler. Enkelte kapitler er en oppvisning i klar, presis og dekkende presentasjon av stoffet. Forfatterne imponerer for eksempel med en konsis fremstilling av farmakodynamikken og -kinetikken nesten helt uten bruk av formler. Disse formlene burde nok likevel vært presentert siden man i et senere kapittel bruker farmakokinetiske formler i utstrakt grad uten nærmere introduksjon. De mest kompakt skrevne delene er en fryd å lese for dem som kan en del farmakologi, men det blir trolig for tungt dersom stoffet er helt nytt. Avsnittet om forgiftninger er et vellykket eksempel på et emne som har en mer omfattende fremstilling, mens en del terapikapitler med fordel kunne vært gjort kortere. Det hadde med andre ord vært ønskelig at redaktørene hadde lagt sterkere føringer på hvordan man presenterer stoffet.

  Oppsummert er dette en god bok for dem som vil oppdatere sine kunnskaper i klinisk farmakologi. Studenter vil ha god nytte av den til repetisjon eller som tillegg til en mer omfattende farmakologibok. Som første og eneste lærebok bør den nok ikke være førstevalget.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media