Etter diagnosen

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Seifter, Julian

  After the diagnosis

  Transcending chronic illness. 243 s. New York, NY: Simon & Schuster, 2010. Pris USD 25

  ISBN 978-1-4391-2304-1

  Forfatteren er nefrolog og lærer ved Harvard Medical School i Boston. Med denne boken ønsker han å belyse måter å se på, behandle og forstå pasienter som får diagnostisert en kronisk sykdom. I hvert av de ni kapitlene tar han for seg forskjellige mestringsstrategier som hans pasienter har brukt for å leve med sin kroniske sykdom.

  Hvert kapittel begynner med en kort pasienthistorie. Seifter beskriver der sitt møte med forskjellige mennesketyper som har fått diagnostisert en kronisk sykdom – hvordan de tar den første beskjeden, og hvordan de så lærer å håndtere sin situasjon på forskjellige måter. Historiene fremhever på en meget fin måte at pasientene ikke er en samling tegn og symptomer, men at de er individer med personlighet og historier. Han får frem at et godt lege-pasient-forhold må ta høyde for og bruke tid på å se og forstå hele personen – også deres negative og følelsesmessige sider. Av og til må man glemme eksisterende regler og hjelpe pasientene til å skape og etablere personlige og kreative løsninger, uavhengig av hva som er «medisinsk korrekt».

  Som ung, nyutdannet og meget ambisiøs lege fikk han selv diagnosen diabetes mellitus. God personlig helse uten sykdom var  en del av hans image, og det å innse at han trengte behandling ble initialt et stort nederlag. Han tolker hyppig pasientens reaksjonsmønster og sammenlikner disse med sine personlige erfaringer. Ofte er det en del refleksjoner som leseren selv må gruble over. Han påpeker og fremhever hele tiden at det å få en kronisk sykdom egentlig ikke trenger å være «noe fremmed og destruktivt», men faktisk kan være et verktøy for personlig vekst.

  Hovedbudskapet er at du som pasient ikke er en diagnose. Du er du! Forfatteren skriver godt, og boken er derfor lettlest. Han bruker sine erfaringer fra et helt liv som nyrespesialist og lærer. Målgruppen er nok først og fremst helsepersonell, og da særlig leger som jobber med pasienter som får diagnostisert kroniske sykdommer, men budskapet er viktig for alle andre som jobber med, eller selv har en kronisk sykdom. Jeg fant boken interessant og engasjerende og anbefaler den til alle som ønsker å øke sin forståelse og innsikt rundt det å leve med en kronisk sykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media