Er velferdsstaten avhengig av tette grenser?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Brochmann, Grete

  Hagelund, Anniken

  Velferdens grenser

  392 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2010. Pris NOK 379

  ISBN 978-82-15-01617-7

  Dersom du trenger en detaljert oversikt over innvandringspolitikken i de tre skandinaviske landene etter 1945, er dette boken for deg. Om du i tillegg trenger en diskusjon av motsetningene mellom velferdsstaten og innvandring fra utviklingsland, er dette rette kilden. Boken handler nemlig ikke om grensene for velferdsstaten, men om velferdsstatens behov for å vokte sine statsgrenser.

  Dette er sluttrapporten fra det forskningsrådsfinansierte prosjektet Innvandringens velferdspolitiske konsekvenser. En nordisk kunnskapsoppsummering. Karin Borevi har skrevet det svenske bidraget, Heidi Vad Jønsson og Klaus Petersen det danske.

  Her er store mengder stoff. Det jeg savner, er for det første analyser og teorier. For det andre er oppsummeringene sparsomme. Forfatterne mener nok at de tre skandinaviske velferdsstatene i all hovedsak har tålt påkjenningene med store mengder ufaglærte og lite integrerte innvandrere. Den velferdspolitiske hovedlinjen med like rettigheter for alle bosatt i landet, er beholdt med bare små endringer.

  Derimot er innvandringspolitikken blitt skrittvis forandret, fra åpne grenser i de første par decenniene etter krigen til dagens nøye siling av flyktninger. Dette har skjedd ulikt i de tre landene, og de som er interessert i detaljer, finner masse stoff her. Men igjen er konklusjonene forsiktige og oppsummeringene vage, til tross for mye dramatikk i emnet.

  Det kan virke som om forfatterne er innstilt på å skrive den offisielle historien om innvandringen i de tre skandinaviske landene i etterkrigstiden. De støtter den offisielle innvandringspolitikken. Hva de ellers mener, forblir utydelig. Derfor blir dette en bok for de spesielt interesserte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media