()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Under Hygieniske meddelelser tok Konrad Houg for seg boligstandarden på Dønna på Helgelandskysten og ønsket å vise «hvorledes fiskerhytten tager seg ud, naar hygienens maalestok lægges paa den». Han reiste rundt i Dønnes herred og målte og nedtegnet resultatene på et skjema; 88 hus med 540 individer. Figurene viser den typiske «bedre gaardmandsstue» (til venstre) og den «almindelig husmandsstue» (til høyre). Etter en utredning om byggeskikken kommer han til hvorfor han har gjort disse undersøkelsene (Tidsskr Nor Lægeforen 1899; 19: 430 – 6).

  Kristiania den 1st juli 1899

  Boligens og luftens hygiene i Dønnes. Af Konrad Houg

  Boligens og luftens hygiene i Dønnes. Af Konrad Houg

  (…)

  Lad os nu undersøge husene med hensyn paa overbefolkning. For at have en norm at gaa efter, turde det ogsaa for landsbygden være tilladeligt at opstille som minimumsfordring, at et beboelsesrum skal indeholde 10 m3 luft pr. voksen og pr. barn over 10 aar og 5 m3 pr. barn under 10 aar.

  (…) Som vi ser, ligger flertallet mellem 50 til 200 pct. (under lavmålet for luft per m³, red) hos saavel gaardmænd som husmænd. Specielt synes de fem huse mellem 150 og 200 pct. at fortjene vor opmerksomhed; her er der da heller ikke mer end 2,8 til 3,5 m³ luft pr. individ; det forekommer en underligt, at man kan leve dag ud og dag ind med saa lidet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media