Fettopphopning i dendrittiske celler viktig i kreftutvikling?

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Dendrittiske celler er viktige antigenpresenterende celler. Akkumulasjon av lipider i disse cellene reduserer deres evne til å gjenkjenne tumorantigen.

Immunforsvaret spiller en viktig rolle i forsvaret mot kreft. Kreftsvulster har ulike mekanismer for å unngå møte med immunceller. I ny forskning har en amerikansk forskningsgruppe undersøkt dendrittiske celler og funnet høyt innhold av triglyserider i slike celler hos mennesker og dyr med kreft (1). Forskningsgruppen fant at scavenger reseptor A var oppregulert i dendrittiske celler, og dette medførte høyt opptak av lipider i cellene.

Dendrittiske celler med høyt fettinnhold hadde redusert evne til å stimulere T-celler. Ved å normalisere fettnivået farmakologisk ble de dendrittiske cellene funksjonelle igjen.

– Studien beskriver en hittil ukjent mekanisme for hvordan kreftceller kan unnslippe immunsystemet, sier lege Jon Amund Kyte ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet. Resultatene tyder på at tumoren selv skiller ut signalstoffer som fører til økt lipidopptak i dendrittiske celler, noe som illustrerer at svulster har en bemerkelsesverdig evne til å manipulere vertens immunforsvar. Dette gjenspeiler at tumorcellene har gjennomgått en evolusjonsprosess hvor kun de som unnslapp immunsystemet, overlevde.

– Resultatene tyder på at lipidnivået påvirker hvordan antigener prosesseres inne i dendrittiske celler. Fremover vil det være interessant å kartlegge mekanismene nærmere, bl.a. undersøke hvilke signalstoffer som oppregulerer lipidopptaket, og hvordan lipidnivået hemmer antigenprosesseringen. Det blir spennende å se om disse funnene gir nye angrepspunkter for immunterapi, sier Kyte.

Forfatterne viser at normalisering av lipidnivået gir økt effekt av kreftvaksiner i en musemodell. Spørsmålet blir hvor viktig lipidnivået er i en klinisk sammenheng, der et nettverk av variabler spiller inn.

Anbefalte artikler