Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Glukosamin og kondroitin har ingen klinisk effekt ved artrose i hofte og kne.

I løpet av de siste ti årene har det vært en kraftig økning i bruk av glukosamin og kondroitin ved artrose i hofte og kne. Imidlertid viser randomiserte studier av effekten av disse legemidlene motstridene resultater. Nå har en internasjonal forskergruppe undersøkt effekten av glukosamin og kondroitin på leddsmerter og radiologisk progresjon av artrose i hofte og kne (1).

En metaanalyse omfattet ti randomiserte studier av til sammen 3800 pasienter med artrose. Verken glukosamin, kondroitin eller en kombinasjon av disse hadde klinisk relevant effekt på smerteopplevelse eller leddspaltehøyde, sammenliknet med placebo. Analysen viste dessuten at de estimerte forskjellene mellom legemiddel og placebo var gjennomsnittlig mindre i studier uavhengig av industrien enn i de som var sponset av industrien.

– Denne metaanalysen føyer seg til rekken av studier av glukosamin og kondroitin, som ikke påviser effekt. For den store pasientgruppen med artrose er det nedslående at det ikke finnes et legemiddel som kan dokumentere redusert brusknedbryting, sier spesialist i allmennmedisin, stipendiat Hilde Moseby Berge ved Norges idrettshøgskole.

– Paradokset er at mens glukosamin og kondroitin har vært gjenstand for mange studier, så kan helsekost selges fritt med reklametekster langt fra den vitenskapelige sannheten. Selv om ikke utgiftene dekkes av helsevesenet i Norge, bør pasientene ha krav på riktig informasjon om produkter de selv bekoster. Vi kan slutte oss til anbefalingen til disse forskerne om ikke å forskrive glukosamin og kondroitin til nye pasienter. Vi kan dessuten legge til at allerede pågående behandling heller ikke bør forlenges, sier Berge.

Anbefalte artikler