Apati, angst og depresjon etter slag

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Pasienter med hjerneslag plages ofte av apati, angst eller depresjon. Et spørreskjema fylt ut i akuttfasen kan bidra til å identifisere pasienter med høy risiko for slike lidelser.

Ulrike Sagen. Foto privat

Som en følge av «eldrebølgen» vil flere mennesker få hjerneslag. Apati, angst og depresjon begrenser bedringsprosessen og er en stor belastning for pårørende. Ofte blir slike lidelser oversett. Ulrike Sagen har undersøkt 150 slagpasienter to uker og fire måneder etter hjerneslag og finner apati, angst og depresjon hos mange.

– Apati, angst og depresjon kan kartlegges ved hjelp av spørreskjemaene AES, HADS og MADRS. Angst og depresjon forekom hos henholdsvis 23 % og 19 % av våre pasienter fire måneder etter hjerneslag. Pasienter med angst eller depresjon etter fire måneder skåret høyt på HADS-angstskalaen ved første observasjon. Apati forekom hos 49 % av slagpasientene, oftest hos pasienter som hadde andre somatiske sykdommer ved første observasjon. Vi ser at HADS, fylt ut i akuttfasen etter hjerneslag, kan bidra til å identifisere pasienter med høy risiko for å utvikle apati, angst og depresjon, sier Sagen.

Et skjema for kartlegging av apati ble brukt hos slagpasienter, pasienter med psykose og pasienter med hjernehinneblødning. Skjemaet fungerte godt for alle tre gruppene og kunne forkortes fra 18 til ti spørsmål uten å miste sin evne til å måle apati. Et kortere skjema er enklere å anvende.

Ulrike Sagen forsvarte avhandlingen Apathy, anxiety and depression after stroke. A four-month follow-up study of hospitalized stroke patients for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 15.9.2010.


AES: Apathy Evaluation Scale

HADS og MADRS: Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) og Montgomery and Åsberg Depression Rating Scale (MADRS). HADS og MADRS egner seg godt for å måle angst og depresjon fire måneder etter hjerneslag. Sagens studie viser at man bør bruke lavere grenseverdier for slagpasienter enn det som vanligvis brukes i klinisk arbeid. En HADS-A-grenseverdi på fire for å måle angst, en HADS-D-grenseverdi på fire og MADRS grenseverdi på åtte for å måle depresjon viste seg å være optimale i Sagens studie.

Anbefalte artikler