Antipsykotika kan gi økt risiko for venøs tromboembolisme

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Økt risiko for venøs tromboembolisme var mest markant hos nye brukere av antipsykotiske legemidler og ved bruk av atypiske antipsykotika.

Studier har vist at antipsykotiske legemidler gir økt risiko for venøs tromboembolisme, men studiene har vært små eller ikke omfattet nye atypiske antipsykotika. Nå har forskere undersøkt risikoen for venøs tromboembolisme ved bruk av ulike typer antipsykotiske legemidler i det britiske pasientregisteret til allmennleger (1).

En nøstet pasient-kontroll-studie omfattet 15 975 med dyp venetrombose og 9 557 med lungeemboli og 89 491 kontrollpersoner. Pasienter som var blitt forskrevet antipsykotika i de siste 24 månedene, hadde 32 % større risiko for venøs tromboembolisme enn ikke-brukere (OR 1,32; 95 % KI 1,23 –  1,42). De som hadde startet med et nytt antipsykotikum i løpet av de siste tre månedene, hadde dobbelt så høy risiko (1,97; 1,66 –  2,33). Risikoen var større med atypiske legemidler enn med konvensjonelle.

– Studien viser hvor viktig det er å følge opp somatisk helse hos pasienter som behandles med antipsykotika, og man må være bevisst økt risiko for venetrombose, sier professor Ole A. Andreassen ved Oslo universitetssykehus.

– Flere mindre studier har antydet samme tendens tidligere, men dette store materialet gir meget overbevisende resultater. Det må imidlertid gjøres nye kliniske studier hvor flere aspekter blir studert, før man ev. endrer forskrivningspraksis. Det er viktig å merke seg at 98 % ble behandlet for svimmelhet, oppkast og kvalme og ikke for alvorlig psykisk sykdom. Forskerne gjorde flere forbehold hva gjelder andre risikofaktorer for venøs tromboembolisme, som ikke er tatt med i studien. Selv om risikoøkningen var høysignifikant, var den relativt beskjeden; 4 per 10 000 personår, sier Andreassen.

Anbefalte artikler