Acetylsalisylsyre beskytter mot kolorektal kreft

Nyheter Fordøyelsessykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ved behandling med acetylsalisylsyre 75 mg/dag oppnår man lavere risiko for utvikling av kolorektal kreft. Slik behandling anbefaler man likevel ikke.

  I en populasjonsbasert pasient-kontroll-studie var 2 279 pasienter og 2 907 kontrollpersoner tilfeldig utvalgt og matchet for alder, kjønn og bopel. Deltakerne fylte ut spørreskjemaer om kost og livsstil og inntak av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (1).

  354 pasienter (15,5 %) var i behandling med acetylsalisylsyre sammenliknet med 18,1 % av kontrollpersonene. Slik behandling var forbundet med nedsatt risiko for kolorektal kreft (OR 0,78; 95 % KI 0,65 –  0,92). Sammenhengen var allerede til stede etter inntak av acetylsalisylsyre i ett år, men ble mer uttalt med lengre tids bruk. Andre NSAID-midler var også assosiert med en nedsatt risiko for kolorektal kreft, men det kunne ikke påvises effekt på overordnet mortalitet eller kolorektal kreftspesifikk overlevelse.

  – Acetylsalisylsyre har i stort sett alle undersøkelser vist å være forbundet med redusert risiko for kolorektal kreft og regresjon av adenomer. Når det ikke anbefales, skyldes det kardiovaskulære og gastrointestinale bivirkninger. Imidlertid anbefaler man acetylsalisylsyre 75 mg til alle pasienter med iskemisk hjertesykdom med mindre det er kontraindikasjoner. Min konklusjon er at man skal individualisere behandlingen, sier Claus P. Hovendal, Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital til Ugeskrift for Læger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media