Nytt og bedre

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

I 2010 har Vancouver-gruppen (www.icmje.org) lansert et internasjonalt skjema for interessekonflikter. Nå tar vi det i bruk i Tidsskriftet. Skjemaet har mange fordeler. Forfatterne kan lagre det på sin egen datamaskin og bruke det på nytt ved innsending av manuskripter til andre tidsskrifter. Det blir dermed en nyttig standardisering tidsskrifter imellom og en forenkling for forfatterne. Dessuten er det kommet med et punkt om ikke-økonomiske interessekonflikter, noe det åpenbart kan være viktig å opplyse om i en del sammenhenger. Skjemaet er utprøvd i flere tidsskrifter, blant annet hos oss, så flere av våre forfattere er allerede kjent med det. Nå er det kommet for å bli.

Anbefalte artikler