Tatovering og piercing – ikke uten risiko

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Cuyper, Christa de

Pérez-Cotapos, Maria-Luisa

Dermatologic complications with body art

Tattoos, piercings and permanent make-up. 110 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2010. Pris EUR 75

ISBN 978-3-642-03291-2

Folk tatoverer seg av mange grunner: for å markere tilhørighet til gruppe, støtte til fotballag, begeistring for rockeband, protest mot noe, alt eller intet, eller rett og slett fordi man synes det er pent. Tatoveringer er blitt mye vanligere de siste årene, også blant «alminnelig» ungdom. Det samme gjelder piercing – smykker gjennom hull laget i hud, øre, nese, tunge eller andre organer. Tatovering og piercing har gått fra å være et subkulturelt fenomen til å bli «mainstream». Likevel kan tatovering og piercing fortsatt være assosiert med risikoatferd, tilpasningsvansker eller psykiske plager.

Tatovering og piercing er i seg selv ikke risikofritt. Denne boken omhandler mulige hudkomplikasjoner etter tatovering, piercing og andre former for kroppsdekorering – eller kroppskunst, som det også kalles. Forfatterne er hudleger med særlig interesse for, og erfaring med, emnet. Boken er kort, bare 110 relativt store sider. Teksten er godt illustrert og med fyldige referanselister over relevante, vitenskapelige artikler. Først omtaler forfatterne historiske, kulturelle og epidemiologiske aspekter ved kroppsdekorering. Deretter beskriver de prosedyrer, materialvalg og hygieniske forholdsregler ved tatovering, inkludert permanent makeup, og ved piercing. Arrlaging (scarring), brenning (branding) og skjæring (cutting) omtales også. Størst plass er viet de vanligste formene for komplikasjoner, særlig ulike infeksjoner, kontaktallergi og skjemmende arr. Granulomatøse reaksjoner og kutan vaskulitt forekommer også. Til slutt beskriver de metoder for å fjerne tatoveringer, inkludert dermabrasio, eksisjon og laserbehandling. Bruk av Q-switch-lasere har gjort det mulig å oppnå ganske pene resultater, men komplett fjerning er det sjelden man får til. Fjerning er heller ikke bivirkningsfritt.

Denne boken vil interessere hudleger og plastikkirurger som trenger kunnskap om tatovering og piercing. Selv om boken er skrevet for medisinere i en nokså konvensjonell medisinsk publiseringsform, kan den være nyttig også for kroppsdekoreringsutøvere, som må kjenne til faren for komplikasjoner ved slike inngrep i normal hud.

Anbefalte artikler