Systematisk og personlig om atrieflimmer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Thelle, Dag

  Løchen, Maja-Lisa

  Kaotiske hjerter

  Atrieflimmer, en moderne epidemi. 225 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010. Pris NOK 375

  ISBN 978-82-05-40543-1

  To epidemiologer – begge med atrieflimmer – har skrevet om denne lidelsen som rammer mange og stadig flere. Forfatterne er begge kjent som gode formidlere. I denne boken viser de igjen på en utmerket måte denne evnen. Det faglige innholdet er solid, og oppbyggingen er oversiktlig og pedagogisk god.

  Målgruppene er mange. Boken er nyttig for helsepersonell, og den vil være av stor interesse for pasienter. Det er fire hoveddeler som er bygd opp slik at de kan leses selvstendig. I første del gir forfatterne en innføring i hjerterytmens fysiologi. Her forklarer de en rekke begreper på en lettfattelig måte, slik at også lesere uten spesiell medisinsk forkunnskap kan forstå det meste. Enkle illustrasjoner og korte tabeller øker tilgjengeligheten.

  Den andre delen omhandler epidemiologiske forhold ved atrieflimmer. Her er forfatterne definitivt på hjemmebane. De går grundig til verks i å definere ulike epidemiologiske begreper, lenger enn det man forventer å finne i en bok om atrieflimmer. Det er en systematisk gjennomgang av den kunnskapen vi har om risikofaktorer, med en solid drøfting av hva faktorer som fysisk aktivitet, overvekt, alkohol, røyking, kaffe og stress utgjør av risiko for atrieflimmer. Man skal lete lenge etter en mer grundig og kvalifisert gjennomgang av disse viktige problemstillingene.

  I tredje del presenterer forfatterne ni pasienthistorier, hvorav to er forfatternes egne. Denne delen har to hovedeffekter. Det kommer tydelig frem hvordan livskvaliteten påvirkes hos pasienter med atrieflimmer, og historiene viser hvordan flere av pasientene har opplevd lite tilfredsstillende møter med helsevesenet. Dette er tankevekkende. Pasienthistoriene er direkte og ærlige og fremstår som de aller viktigste illustrasjonene.

  I den siste delen går Thelle og Løchen grundig gjennom de terapeutiske utfordringene ved atrieflimmer. Igjen er oversikten systematisk og god, og de viktigste vitenskapelige arbeidene innen feltet refereres. De gir en kortfattet og oppdatert oversikt over aktuelle antiarytmika og retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling. Det er også en god gjennomgang og beskrivelse av ablasjonsbehandling.

  Personlig har jeg hatt stor glede og nytte av å lese denne boken. Man får en lett tilgjengelig oversikt over mye medisinsk faktakunnskap om en viktig sykdomstilstand. Pasienthistoriene sørger for en ekstra dimensjon. Boken vil være nyttig lesning for medisinstudenten og elektrofysiologen, for allmennpraktikeren, for sykepleieren og for pasienten. Med de behovene vi har, for å bedre tilbudet til denne pasientgruppen, vil dette være nyttig lesning også for helsevesenets beslutningstakere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media