Oversiktlig og oppdatert om ortopedi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Duckworth, Tom

  Blundell, Chris

  Orthopaedics and fractures

  Lecture notes. 4. utg. 256 s, tab, ill. Chichester:  Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 30

  ISBN 978-1-4051-3329-6

  Målgruppen er medisinstudenter, andre kategorier helsepersonell samt allmennpraktikere. I forordet står det at forfatterne har som mål at medisinstudenter skal bli eksponert for ortopedi, for senere å gjøre et informert valg av karriere. I det engelske medisinstudiet blir de antakelig enda mindre eksponert for ortopedi enn de blir i det norske. Jeg vil tro boken stort sett også dekker pensum for medisinstudenter i Norge. Den er på 245 sider, inkludert illustrasjoner og stikkordregister, og er slik sett overkommelig i løpet av seks år.

  Det hele starter med gjennomgang av muskel- og skjelettsystemets struktur og funksjon med meget fine illustrasjoner. Deretter kommer det et generelt kapittel om bløtdelsskader og tilheling. De neste kapitlene omhandler nerveskader og reparasjon og frakturer og tilheling. Så kommer det obligatoriske kapitlet om frakturer og prinsipper for behandling. Dette er igjen godt illustrert, men kortfattet. Deretter kommer et komplikasjonskapittel til frakturbehandling. Så følger multitraume- og barnekapitler før forfatterne går over på det de kaller generell ortopedi. En av medforfatterne er revmatolog, slik at inflammatoriske lidelser er bra dekket. Tumorkapitlet er kortfattet og godt, i likhet med infeksjonskapitlet. Etter dette, som de åpenbart har ment skal være innledende kapitler, kommer så undersøkelsesteknikk. Dette kapitlet er kort og også dårlig illustrert i forhold til en del av de andre kapitlene. I del to, kalt regional ortopedi, går forfatterne igjennom kroppen i anatomiske inndelinger. Her følger de en vanlig inndeling med overekstremitet og rygg, for deretter å arbeide seg ned til tærne. Kapitlene er godt illustrert, og stoffet er bra oppdatert. Unntaket er lårhalsbrudd der de anbefaler proteser, som det er enighet om at ikke skal brukes, da de har vist å gi dårlige resultater (Austin-More og Thompson).

  Dette er en oversiktlig og rimelig logisk oppbygd bok. Jeg synes den skulle ha hatt mer om undersøkelsesteknikk siden den er myntet på medisinstudenter. Boken er rimelig oppdatert, men forfatterne unnlater for eksempel å nevne bisfosfonater som noe man skal prøve ved avaskulær nekrose i hoften.

  De sterkeste sidene er de gode illustrasjonene. Imidlertid mangler boken referanser for den som får lyst til å lese mer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media