Lars Nordsletten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Universitetet i Oslo

og

Ortopedisk klinikk

Oslo universitetssykehus

Han har bidratt med innhenting og tolking av data, revisjon av manuskriptet og godkjenning av innsendte versjon.

Lars Nordsletten er spesialist i ortopedisk kirurgi, professor og overlege.

Artikler av Lars Nordsletten
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media