Nytenkning om smerter og funksjonssvikt

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fadnes, Britt

  Leira, Kirsti

  Brodal, Per

  Læringsnøkkelen

  Om samspillet mellom bevegelser, balanse og læring. 195 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2010. Pris NOK 259

  ISBN 978-82-15-01372-5

  Målgruppen er fysioterapeuter, pedagoger og andre grupper av helsepersonell innen psykisk og somatisk helsearbeid. Forfatterne presenterer nytt og spennende fagstoff for alle som arbeider med pasienter med smerter og funksjonssvikt. Kunnskap innen nevrobiologi brukes som grunnlag for å utvikle balanse- og oppmerksomhetstrening. De gir eksempler på hvordan pasienter kan redusere sine smerter og bedre funksjonen gjennom å gjøre enkle, klart definerte oppgaver hjemme.

  Leger vil ha nytte av å lese kapitlene Nevrobiologi og læringsorientert fysioterapi, Smerte som tolkning av kroppens tilstand, Ny forståelse av smerte – konsekvenser for praksis, Bevegelsesforstyrrelser hos noen pasienter med nevrologiske diagnoser og Intervju med to kroppsspesialister. Det er imidlertid de to resterende kapitlene, Bevegelse, balanse og læring og Balansekoden i praksis – en nøkkel til læring, som inneholder hovedbudskapet.

  Noen vil oppfatte den konkrete og hverdagslige formidlingen av fagstoffet i disse kapitlene som lite kunnskapsbasert, men forfatterne evner å illustrere balansekoden og bevegelse ved enkle, praktiske øvelser utmeislet gjennom mange års erfaring og langvarig samarbeid mellom to fysioterapeuter med psykomotorisk bakgrunn og en professor i nevroanatomi. Om denne tilnærmingen virker bedre enn tradisjonell psykomotorisk behandling eller kognitiv atferdsrettet behandling, kan ikke forfatterne gi svar på. Læringsnøkkelen er en videreføring av boken Balansekoden (2006) (1).

  I Læringsnøkkelen har forfatterne forlatt tradisjonell psykomotorisk fysioterapi, respirasjonen er ikke vektlagt, og fagets nestorer finnes ikke i referanselisten. Det er naturlig at de tar utgangspunkt i nevrobiologi for forståelse av smerte og atferdsendring. God balanse krever stadig trening, skriver forfatterne, og bevegelsene er avhengige av at det sendes ut motoriske kommandoer før det er oppstått en forstyrrelse (feedforward-kontroll). Funksjonen til enkeltmuskler blir dermed bare interessant ved ulike bevegelser. Dette kunne forfatterne ha utdypet mer fordi medisinen og fysioterapien ofte begrenser seg til forsøk på å teste og palpere enkeltmuskler og se etter avvik ved hjelp av bildediagnostikk. Det gir ikke alltid svaret på funksjonsforstyrrelsen, og Læringsnøkkelen befinner seg på et høyere nivå. Forfatterne beskriver hvordan relativt nye forskningsmetoder kan måle økt eller hemmet aktivitet i områder av hjernen ved smerte og forventet smerte. Selv om vår forståelse av betydningen av dette fortsatt er begrenset, er samarbeidet mellom en professor i nevroanatomi og to psykomotoriske fysioterapeuter en spennende tilnærming til et fagområde som trenger nytenkning.

  Teksten er lettlest, og nevrobiologien er fremstilt på en lettfattelig måte. Boken anbefales spesielt til leger som arbeider med pasienter der smertene og funksjonsforstyrrelsen er vanskelig å forstå.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media