God bok om kolorektal kreft

Geir Hoff Om forfatteren
Artikkel

Gearhart, Susan

Ahuja, Nita

Colorectal cancer

Early diagnosis and treatment of cancer. 278 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2010. Pris EUR 110

ISBN 978-1-4160-4686-8

Dette er en god bok om kolorektal kreft. Den inngår i en serie om tidlig diagnostikk og behandling av kreft. Redaktørene kommer fra et faglig tungt miljø i kirurgi og onkologi ved Johns Hopkins University, Maryland, USA. Av i alt 32 forfattere som har bidratt (alle fra USA), er 22 fra Johns Hopkins. Boken er altså først og fremst skrevet av og for fagfolk i USA, men det meste er meget relevant også for norske forhold.

Boken omhandler epidemiologi, arvelig kreft, genetisk screening, primærforebygging (livsstil, kosthold, kjemoprevensjon), befolkningsscreening, preoperativ evaluering, kirurgisk teknikk, kjemo- og stråleterapi, vaksiner og immunterapi, oppfølging og pasientens behov etter primærbehandling («kunsten å leve med kreft»). Kapitlene er godt skrevet, lettleste med tiltalende layout og illustrasjoner.

Fra et norsk perspektiv vil jeg trekke frem kapitlene om arvelig kreft som de mest instruktive for klinikere som ikke er spesialister på området, men som i hvert fall ukentlig blir konfrontert med spørsmålet: «Er dette arvelig?». Kapitlene om screening henviser mye til amerikanske retningslinjer og er ikke oppdatert på opptil ett år gamle forskningsresultater. Formildende kan man si at forskning er ferskvare og at det kan bli vanskelig å få med helt oppdaterte gjennombruddsresultater i bøker om tema hvor det skjer en rask utvikling. Alt i alt en meget god bok som jeg anbefaler.

Anbefalte artikler